Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015, trường TH Thị trấn

Thứ hai - 29/12/2014 09:32
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015, trường TH Thị trấn
   Số: 61 /THTT                                             
Kế hoạch công tác tháng 01
   năm 2015, trường TH Thị trấn
 
                              Gửi: PHT, CTCĐ, TTCM
 
Tháng 01 là tháng sơ kết học kì I; triển khai chương trình học kì II; thi đua lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Đảng 3-2, với những đặc điểm trên, Trường TH Thị trấn định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
1.     Kiểm tra cuối kỳ I và tổ chức sơ kết học kỳ I
- Tổ chức kiểm tra bài chữ viết số 2, cụ thể:
+14 giờ ngày 05/01/2015 đ/c Hạnh PHT nhận đề tại PGD
+Thời gian kiểm tra: Khối 1,2,3 bắt đầu từ 14 giờ 30 phút ngày 06/01/2015; 
                                 Khối 4,5 bắt đầu từ 14 giờ 30 phút ngày 07/01/2015.
+ Nộp kết quả kiểm tra chậm nhất vào ngày 10/01/2015 cho đ/c Phan Thị Anh cả bản cứng và bản mền (lưu ý nộp cả báo cáo kết quả bài kiểm tra chữ viết số 1) theo địa chỉ phanthianhhk@gmail.com.
- Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu kỹ Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học và các văn bản hướng dẫn của Sở, của Phòng GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT; hướng dẫn cho giáo viên tham khảo về kinh nghiệm thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT trên “Diễn đàn giáo dục tiểu học Hà Tĩnh”, báo Giáo dục và Thời đại trước khi đánh giá và hoàn thành các loại hồ sơ liên quan .
- Tuyên truyền, giải thích để giáo viên, phụ huynh học sinh hiểu và nhận thức đúng về việc kiểm tra định kì: Bài kiểm tra định kì được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm, góp ý những hạn chế của học sinh và được chấm điểm. Điểm của bài kiểm tra định kì không dùng để xếp loại học sinh hay để so sánh học sinh này với học sinh khác mà chủ yếu để giáo viên, phụ huynh học sinh kiểm chứng việc nhận xét, đánh giá thường xuyên quá trình học tập của học sinh trong học kì, trong năm học. Nếu kết quả bài kiểm tra định kì chưa phù hợp với các nhận xét, đánh giá thường xuyên thì giáo viên cần xem xét, tìm hiểu nguyên nhân để có thể điều chỉnh cách dạy, cách hướng dẫn, giúp đỡ học sinh, có thể cho học sinh làm lại bài kiểm tra khác để xác định thực chất năng lực học sinh hay hiệu quả của các giải pháp đã được áp dụng. Mục đích cuối cùng vẫn là vì sự tiến bộ của học sinh, nhằm giúp học sinh học được và học tốt.
- Tổ chức đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ học kì I trên cơ sở kế hoạch đề ra từ đầu năm để rút kinh nghiệm và điều chỉnh kế hoạch học kì II. Công tác sơ kết cần đánh giá đúng tình hình thực tế và kết quả giáo dục của từng gv ; chỉ ra những điểm mạnh, những tồn tại do khách quan và chủ quan. Đặc biệt, chú trọng những nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức dạy học TV lớp 1 theo tài liệu CGD, tổ chức dạy học buổi 2 với hình thức và nội dung phù hợp, đổi mới công tác quản lí, đổi mới PPDH và vận dụng nội dung các chuyên đề đã triển khai trong năm học; dạy học phù hợp đối tượng HS khi thực hiện điều chỉnh nội dung chương trình theo công văn số 5842/BGDĐT-VP. Phân tích kỹ kết quả học tập và giáo dục, có các biện pháp điều chỉnh hợp lí để hoàn thành tốt kế hoạch học kì II và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2014-2015.
- Các loại hồ sơ sơ kết học kỳ I theo hướng dẫn của chuyên môn và theo kế hoạch của cuộc họp sáng ngày 27/12/2014
- Tổ chức họp phụ huynh báo cáo kết quả học kì I và triển khai nhiệm vụ học kì II. sẽ có lịch thông báo sau
- Báo cáo sơ kết học kì I và biểu mẫu tổng hợp: nộp về Phòng trước ngày 17/01/2014 cho đ/c Tân (CVP)  ( có mẫu báo cáo gửi riêng);  (Đ/c Hạnh làm báo cáo)
2. Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường
Dựa trên cơ sở Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT, ngày 20/7/2010 ban hành về Điều lệ Hội thi GV dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên đề nghị 2 PHT lên kế hoạch thi GV dạy giỏi cấp trường đúng quy trình, hình thức và nội dung , hoàn thành   trong tháng 01/2015 và chọn đội tuyển bồi dưỡng chuẩn bị dự thi cấp huyện vào cuối tháng 2/2015. ( Đ/c Hạnh chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch trình BGH để tổ chức thực hiện)
3. Quản lí hoạt động dạy học
 Thời gian thực hiện chương trình học kỳ II bắt đầu từ ngày 5/1/2015 đối với khối 2,3,4,5 ; khối 1 vẫn thực hiện theo phân phối chương trình.   
Học sinh nghỉ học kì vào ngày thứ 4( Giao đ/c TPT đội tổ chức tập đội toàn liên đội); Đề nghị GVCN thông báo kế hoạch  nghỉ học kì, nghỉ tết DL của học sinh cho bố mẹ học sinh biết qua sổ liên lạc gia đình.
Họp giao ban Hiệu trưởng tháng 01/2015: thời gian 1 buổi bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 09/01/2015; địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT.( Đ/c Hạnh tham gia họp)
Báo cáo dạy TV lớp 1 CGD từ tháng 01/2015 trở đi  báo cáo mỗi tháng 1 lần (ghi vào trong cùng bản với báo cáo tháng).
BGH, TCM  tập trung kiểm tra việc dạy học trên lớp đặc biệt các lớp 1; tổ chức dạy học buổi 2 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Sở và của Phòng GD&ĐT: coi trọng rèn kỹ năng sống, giáo dục phẩm chất đạo đức, giáo dục lịch sử và truyền thống địa phương, phát triển thể lực và phát triển năng khiếu cho học sinh.
Duy trì và phát triển tốt công tác bán trú cả về số lượng và chất lượng.
Tập trung hoàn thành xây dựng thư viện đạt chuẩn, thư viện tiên tiến, tổ chức tốt phong trào đọc sách trong GV và HS. ( Tổ cộng tác viên TV thực hiện)
Tổ chức giao ban dạy học Tiếng Việt lớp 1 cho các trường chất lượng dạy học chưa đảm bảo (có lịch cụ thể sau).
4. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia
Nhà trường tiếp tục có kế hoạch xây dựng và nâng cấp các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia đảm bảo những trường đã đạt chuẩn không bị xuống cấp và đạt một cách vững chắc.
 5. Một số hoạt động khác
     Tổ chức tốt các hoạt động Đội trong nhà trường.
Đ/c Duyên Tập trung vào nề nếp, kĩ cương, ca múa hát, TDGG...; phối hợp thư viện tổ chức tốt cho hs đọc sách ngoài sân trường
     Tổ chức trò chơi nắng sân trường và các cuộc giao lưu khác cho học sinh.
( Triển khai khối 4 vào tuần 2; khối 3 vào tuần 3 - đ/c Thuần và Đ/c Hạnh triển khai theo dõi báo cáo về HT)
Tổ chức dọn vệ sinh phong quang trường lớp, trồng hoa, cây cảnh tạo khuôn viên xanh - sạch - đẹp để chuẩn bị đón chào năm mới. (CĐoàn, Đội)
Nghỉ tết Dương lịch từ ngày 01đến 04 tháng 01/2015.
Đón đoàn  kiểm tra của PGD về Ktra hành chính, kiểm tra chuyên đề một số trường và kiểm tra cảnh quan, kiểm tra chất lượng dạy học lớp 1, kiểm tra thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT.
Tổ chức giao lưu tiếng Anh cấp huyện vào ngày 10,11/1/2015 ( Đ/c Thuần, Hoàng chịu trách nhiệm tổ chức và báo cáo về PGD để tạo mã cấp huyện
Tập trung hoàn thành kế hoạch kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đã xây dựng
Để đảm bảo Websitte nhà trường thực hiện có hiệu quả và tăng dung lượng nhà trường đề nghị từ nay tất cả kế hoạch tháng, tuần, Kế hoạch Công đoàn, chuyên môn.....đề nghị BGH đăng tải lên trang websitte nhà trương không chuyển vào hộp thư Gmail trường hay tổ nữa và thông báo tất cả GV vào Websitte nhà trường để nhận và thực hiện.
Trên đây là định hướng một số nội dung hoạt động tháng 01/2015, yêu cầu PHT, TTCM xây dựng kế hoạch phù hợp, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.
 
Nơi nhận:                                                              
 - Như gửi;                                                                           HIỆU TRƯỞNG
 - P.TP phụ trách bậc học;
 - Lưu: VT/THTT.                                                                          (Đã ký)
 
                                                      
                                                                                                Lê Ánh Dương
 

Tác giả bài viết: HT

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH

VIDEO CLIP

Loading the player...

MỜI QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT GIÁO DỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Hôm nayHôm nay : 89

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15121

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 750460