KẾ HOẠCH THÁNG 5

Thứ ba - 05/05/2015 14:11
  Lập thành tích chào mừng ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (01/5); Kỉ niệm 74 năm ngày thành lập Đội TNTPHCM (15/5); tháng hoàn thành chương trình học kì 2 và tổng kết, phát thưởng năm học 2014-2015, và công tác chuẩn bị cho năm học 2015-2016, Trường TH Thị Trấn hướng dẫn một số nội dung trọng tâm công tác tháng 5/2015 như sau:
          1. Giáo dục truyền thống: tổ chức cuộc giao lưu tìm hiểu về lịch sử ngày 30/4 và 01/5; ngày truyền thống Đội TNTPHCM (15/5) trong học sinh với các hình thức phù hợp. ( Đ/c TPT xây dựng chương trình kế hoạch hình thức tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập đội 15/5 như kết nạp đội viên.....)
2. Hoàn thành chương trình học năm học đúng thời gian quy định; tổ chức ôn tập cuối kì, cuối năm cho học sinh. ( Trước 25/5)
3. Kiểm tra cuối năm học và công tác tổng kết năm học:
- Nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh:
+ Để đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy học nhà trường tổ chức kiểm tra cuối năm học đúng quy định của Thông tư 30/2014/BGDĐT, Tất cả giáo viên chủ nhiệm, giáo viên cùng dạy trong lớp và giáo viên sẽ nhận lớp vào năm học tiếp theo cùng ra đề, cùng tham gia coi và chấm bài kiểm tra; đối với lớp 5 tổ chuyên môn ra đề kiểm tra chung cho cả khối, tổ chức coi, chấm bài kiểm tra có sự tham gia của  giáo viên trường THCS sẽ nhận học sinh lớp năm vào lớp sáu, vì vậy giáo viên cho HS lớp 5 làm đơn đăng ký vào học THCS trước khi tổ chức nghiệm thu chất lượng GVCN báo cáo số lượng học sinh đăng ký về nhà trường để nhà trường phối hợp với Hiệu trưởng các trường THCS mà các em đăng ký nhập học cử người về coi và chấm bài kiểm tra cuối năm.
+ Lịch kiểm tra cuối năm các lớp 1,2,3,4 nhà trường sẽ có thông báo cụ thể, còn đối với lớp 5 Phòng sẽ thống nhất tổ chức kiểm tra trong cùng một ngày để thuận tiện trong việc phối hợp với THCS vì vậy đ/c Hạnh làm báo cáo ngày học hết chương trình lớp 5 nộp về Phòng cho đồng chí Lê Hữu Tân (CV) trước ngày 06/5/2015.
+ Đối với những học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học Giáo viên lập danh sách theo mẫu: Thứ tự, họ tên học sinh, lớp, lĩnh vực chưa hoàn thành và kế hoạch (tóm tắt) hướng dẫn, giúp đỡ cho từng học sinh của giáo viên chủ nhiệm gửi về đ/c Hạnh trước 25/5 để nhà trường tổng hợp nộp về PGD trước 31/5/2015.
-         Tổ chức kiểm tra chữ viết số 4:
+  14 giờ ngày 06/5/2015 đại diện đ/c Hạnh gặp đ/c Anh để nhận đề
+ Làm bài kiểm tra lớp 1,2,3: bắt đầu từ 14 giờ 30 ngày 7/5/2015
+ Làm bài kiểm tra lớp 4,5: bắt đầu từ 14 giờ 30 ngày 08/5/2015
Tổng hợp kết quả thi định kỳ cuối năm (theo phần mềm chất lượng) và kết quả thi chữ viết bài số 4 về Phòng vào ngày 20/5/2014 (cả bản cứng và cả qua Email): kết quả thi định kỳ nộp đ/c Tân, kết quả chữ viết nộp đ/c Anh.
-         Đánh giá học sinh:
+ Các trường tổ chức cho giáo viên học tập lại Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT, ngày 28/8/2014 quy định về đánh giá học sinh tiểu học để thực hiện đánh giá học sinh đúng quy trình; ký khóa hồ sơ trước khi nghỉ hè.
4. Công tác đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học
- Đánh giá Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng: Thực hiện quy trình đánh giá hiệu trưởng theo Thông tư số 14/2011/TT-BGD ĐT ngày 08/4/2011 của Bộ GD&ĐT và công văn số: 3256/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ GD&ĐT ngày 17 tháng 5 năm 2011 v/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT; hướng dẫn đánh giá Phó hiệu trưởng theo công văn số: 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16 tháng 02  năm 2012 của Bộ GD&ĐT v/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc TT GDTX và công văn số 28/PGD ĐT ngày 10/01/2013 của Phòng GD&ĐT.
- Đánh giá Chuẩn NNGVTH thực hiện theo Quyết định 14/2007/TT-BGD ĐT ngày 04/5/2007; công văn số: 10358/BGD ĐT-GDTH ngày 28/9/2007 và công văn số 616/BGD ĐT-NGCBQLGD ngày 05/02/2010 về hướng dẫn đánh giá, xếp loại GVTH theo QĐ 14/2007/QĐ-BGDĐT.
- Hồ sơ đánh giá HT, PHT, GV theo chuẩn đánh giá hoàn thành trước 15/5 nộp về Phòng trước 20/5/2015 cho đồng chí Phan Thị Anh
5. Công tác Thư viện: Tổ cộng tác viên thư viện tập trung củng cố hồ sơ đón đoàn kiểm tra PGD trước 20/5/2015 và đề nghị Sở về kiểm tra cuối tháng 5/2015.                                     
6. Tổ chức họp phụ huynh cuối năm
 Lưu ý các nội dung sau:
- Họp Phụ huynh HS nhận xét, đánh giá quá trình học tập, rèn luyện và công bố kết quả của học sinh trong năm học 2014-2015 và công khai thu chi các khoản đóng góp của nhân dân, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, vận động đóng góp xây dựng trường năm học 2015-2016…
- Tuyên truyền việc thực hiện mô hình VNEN (Nhà trường sẽ đăng ký mô hình Vnen ở khối 2,3 năm học 2015-2016) và hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho con em tham gia học theo mô hình VNEN, lưu ý phụ huynh không mua sách giáo khoa hiện hành; đối với học sinh lớp 5 thông báo cho phụ huynh học sinh nào có dự kiến vào học THCS Chu Văn An thì chưa mua sách lớp 6 hiện hành vì theo kế hoạch năm học 2015-2016 lớp 6 THCS Chu Văn An sẽ dạy theo mô hình VNEN…); đối với  lớp 1, GBH sẽ trực tiếp họp phụ huynh với các trường mầm non trên địa bàn phối hợp với các trường MN hướng dẫn, dặn dò phụ huynh chuẩn bị cho con vào lớp 1: hướng dẫn phụ huynh làm đơn xin nhập học (lưu ý việc học bán trú) chưa mua  SGK Tiếng Việt và đồ dùng học tập, chưa hướng dẫn con học trước ở nhà…; Tgian: Từ 10-15/5
- Dựa trên kế hoạch trường năm 2015-2016 và đội ngũ GV hiện có của trường mình, BGH sẽ tiến hành xây dựng kế hoạch dạy học (thời khóa biểu dạy học 2 buổi/ngày, dạy học tăng buổi) đảm bảo đạt yêu cầu trường chuẩn quốc gia và PCGDTH ĐĐT mức độ 2 mà trường mình đang đạt hoặc đang phấn đấu đạt trong năm học 2015-2016, cân đối định mức giờ dạy của GV theo quy định, tính số tiết thừa giờ, làm dự trù kinh phí hỗ trợ GV dạy thừa giờ, trình trước cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh để phụ huynh bàn bạc và thống nhất ý kiến. Sau khi thống nhất phương án nhà trường làm tờ trình trình UBND xã. Nếu UBND xã nhất trí, Hiệu trưởng làm tờ trình gửi về Phòng để Phòng tổng hợp làm tờ trình, trình xin ý kiến của UBND huyện.
- Tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè, phòng chống cháy, phòng tai nạn giao thông và tai nạn đuối nước cho HS.
- Triển khai Chiến dịch CSVC năm học 2015-2016
7. Xét thi đua năm học, tổng kết, phát thưởng, bàn giao HS về địa bàn, tổ chức lễ ra trường cho HS lớp 5:
- Tổ chức đánh giá thi đua của CB, GV, CNV và học sinh theo đúng quy trình, đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng động viên được tinh thần thi đua trong phong trào “Hai tốt” của ngành. ( Các tổ tổ chức rà soát đánh giá theo Thông tư 30 sắp xếp thứ tự học sinh khen thưởng về mọi mặt nộp về BGH); các danh hiệu thi đua của GV như CSTĐ; LĐTT đề nghị các tổ họp bình xét căn cứ vào các tiêu chuẩn xếp theo thứ tự.
- Tổng kết, phát thưởng, bàn giao HS về địa bàn, tổ chức lễ ra trường cho HS lớp 5: Cần tổ chức long trọng, ghi nhận được nỗ lực của GV, HS; phối hợp với ĐTNCSHCM địa phương bàn giao HS về sinh hoạt tại địa bàn; lễ ra trường cho HS lớp 5 cần để lại dấu ấn, kỉ niệm đẹp khi các em hoàn thành ở cấp học và bước tiếp lên cấp học mới.( Khuyến khích các lớp tổ chức tổng kết cả hs và phụ huynh
8. Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ tham gia Liên hoan tiếng hát dân ca Ví ( Giao đ/c Thanh, Duyên, Thương tập luyện tiết mục tham gia hội diễn cấp huyện theo CV      đã gửi cho đ/c Duyên.
9. Chuẩn bị CSVC cho năm học mới 2015-2016: Nhà trường tập trung các hạng mục sau:- Lát gạch, bắt quạt nhà đa năng, Lợp tôn, lát gạch làm phòng thư viện tầng 2; sữa chữa hệ thống nhà vệ sinh, điện, bàn ghế; làm chổ rửa mới tại nhà ăn; Làm dàn nắng trước nhà ăn.....
10. Nhà trường và Công đoàn phối hợp tổ chức cho cán bộ, GV, HS tham quan, học tập trong hè cụ thể: Học sinh: tổ chức báo công Quê Bác cho những học sinh xuất sắc; Gviên: Công Đoàn xây dựng kế hoạch tham quan trình nhà trường phối kết hợp kinh phí hỗ trợ tham quan...
11. Tiếp tục thực hiện công tác BDTX theo kế hoạch của nhà trường và của cá nhân đã xây dựng trong đầu năm học, tổ chức kiểm tra cấp trường và báo cáo kết quả về Phòng theo lịch quy định. ( Đ/c Thuần thực hiện hướng dẫn GV khai thác tài liệu BDTX trên Web của Sở Giáo Dục để tự học)
 
12.Tổ chức kiểm kê tài sản, bàn giao CSVC, phân công nghỉ phép và trực hè đảm bảo an toàn đúng quy định. ( Đ/c Hạnh, đ/c Hà Kế toán tor chức thực hiện)
13. Hoàn thành hồ sơ kiểm định chất lượng GDPT theo quy định, hồ sơ phổ cập theo CV 266/PGDĐT ngày 25/5/2015.( Đ/c Thuần phụ trách)
14. Tham gia dự thi cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” (đã có CV riêng).
15. Nghỉ lễ ngày 30/4, ngày 01/5 và ngày giỗ tổ Hùng Vương từ ngày 28/4 (thứ Ba) đến hết ngày 03/5/2015 (Chủ nhật).
16. Nộp các loại báo cáo: Hoàn thiện các báo cáo năm học đúng mẫu, đúng số liệu và nộp về phòng đúng thời gian quy định, cụ thể:
- Phần mềm Thống kê CLGDTH cuối năm học nộp trước ngày 24/5/2015 (qua gửi email letanpgd@gmail.com, không phải nộp bản cứng). Các loại báo cáo do một đ/c trong BGH (người nhập dữ liệu) trực tiếp về phòng nộp và đối chiếu.( đ/c Thuần phụ trách)
- Báo cáo tổng kết năm học (nộp đ/c Tân) vào ngày 24/5/2015 ( đ/c Thuần phụ trách)
- Các loại hồ sơ thi đua (nộp đ/c Trí) . (Hạnh phụ trách)
17. Họp giao ban Hiệu trưởng vào 14 giờ ngày 05/5/2015
18. Đăng ký sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật trước 6/5/2015 (Đ/c Dũng nghiên cứu hướng dẫn học sinh làm một mô hình tham gia hội thi)
19. Đón đoàn kiểm tra thi đua năm học; thẩm định công tác đánh giá Chuẩn hiệu trưởng, PHT và chuẩn NNGVTH của PGD
Trên đây là một số nội dung trọng tâm tháng 5/2015, Trường yêu cầu toàn thể CB, GV, NV thực hiện đầy đủ, nghiêm túc./.

 
 

Tác giả bài viết: HT- Lê Ánh Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH

VIDEO CLIP

Loading the player...

MỜI QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT GIÁO DỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Hôm nayHôm nay : 396

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19067

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 754406