KẾ HOẠCH THÁNG 12/2017

Thứ sáu - 08/12/2017 14:35
KẾ HOẠCH THÁNG 12/2017

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2017


Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017) và 28 năm ngày Quốc phòng Toàn dân (22/12/1989-22/12/2017); thực hiện đánh giá thường xuyên và chuẩn bị cho công tác đánh giá học sinh cuối học kỳ I;
I. Tổ chức các hoạt động chào mừng:
Tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về ngày 22/12 như tìm hiểu anh bộ đội qua chuyện kể, sách, báo; tổ chức văn nghệ, viết thư cho chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo đặc biệt là bộ đội các đồn biên phòng thuộc huyện Hương Khê. Cụ thể:
1. Đội triển khai:
- Tổ chức các hoạt động TD buổi sáng, TD giữa giờ và múa hát tập thể về chủ điểm anh bộ đội cụ Hồ.
- Chăm sóc, dâng hương tại nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại địa phương. Tặng quà các gia đình thương binh, bệnh binh, các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt…
- Chúc mừng các cựu chiến binh, các đơn vị bộ đội trên địa bàn.
- Tổ chức nói chuyện anh Bộ đội cụ Hồ và hội diễn văn nghệ chào mừng.
Giao TPT xây dựng kế hoạch và hoàn thành báo cáo về nhà trường vào ngày 25/12/2017 (Số lượng học sinh tham gia, xếp loại thi đua; kết quả hoạt động chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, thăm và chúc mừng được bao nhiêu gia đình thương binh, bệnh binh ….; Hoàn thành hồ sơ nộp về HT )
Hỗ trợ TPT đội (Toàn bộ các thành viên Tổ đặc thù)
2. Tổ cộng tác viên Thư viện:
- Tổ chức học sinh tìm hiểu anh bộ đội qua truyện kể, sách báo
- Tổ chức cho học sinh xem phim tài liệu về anh Bộ đội cụ Hồ
Giao Tổ cộng tác viên thư viện phối hợp với Thư viện xây dựng kế hoạch thực hiện báo cáo về HT ngày 25/12/2017 (Số lượng học sinh đọc truyện về anh bộ đội ; lớp xuất sắc; học sinh tiêu biểu; kết quả học sinh giao lưu kể chuyện; Xem được bao nhiêu phim tài liệu….; Hoàn thành hồ sơ nộp về HT).
II. Hoạt động chuyên môn:
- Thực hiện nghiêm túc chương trình, thời khóa biểu.
Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Bộ GDĐT, cụ thể: 
+ Tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa hiện hành, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu.
+ Lựa chọn các chủ đề, rà soát nội dung các bài học trong sách giáo khoa hiện hành tương ứng với chủ đề đó để sắp xếp lại thành một số bài học tích hợp của từng môn học hoặc liên môn; từ đó, xây dựng kế hoạch giáo dục cho từng môn học, hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.
+ Về Phương pháp dạy học: các trường có thể tập huấn, hướng dẫn giáo viên về hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực (các PPKTDHTC); xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học; Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa...
- Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tổ chức bồi dưỡng cho HS phát triển năng lực cá nhân, phụ đạo cho những học sinh chưa đạt kiến thức - kỹ năng dựa trên kết quả kiểm tra, đánh giá giữa học kì 1 vừa qua.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, liên trường chú trọng tập trung vào các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm của năm học, những vấn đề chuyên môn thiết thực tại trường, chung của cụm trường. Đ/c Quỳnh báo cáo chuyên đề PP BTNB.
- Các tổ CM họp và chọn bài dạy thể hiện tại buổi SH chuyên môn liên trường vào ngày 20/12/2017. Cụ thể: K1 đ/c Ng Hà và đ/c Sinh tổ chức toàn khối chuẩn bị 1 tiết dạy CGD TV1; K2 đ/c Loan tổ chức toàn khối chuẩn bị 1 tiết dạy thư viện; K3 đ/c Lài và đ/c Hương tổ chức toàn khối chuẩn bị 1 tiết dạy HĐNGLL; K4 đ/c Quỳnh và đ/c Thu tổ chức toàn khối chuẩn bị 1 tiết dạy hoạt động nâng cao năng lực HS; K5 đ/c Dung tổ chức toàn khối chuẩn bị 1 tiết dạy PP BTNB;
- Tập trung thực hiện đánh giá thường xuyên trong từng đơn vị kiến thức, tiết học, các hoạt động giáo dục. Xây dựng kế hoạch ôn tập để đánh giá cuối kỳ 1 vào tháng 01/2018.
- Giao Chuyên môn triển khai ngân hàng đề (cụ thể mỗi giáo viên ra 2 bộ đề)
- Tăng cường kiểm tra hoạt động dạy học ở tất cả các loại hình như tiếng Việt lớp 1 theo CGD; chú trọng đưa thành tố tích cực vào lớp học tổ chức theo hiện hành.
- Rà soát, hướng dẫn việc thực hiện dạy học TNXH, Khoa học theo PPBTNB, tích hợp các nội dung như bảo vệ môi trường; vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường, lớp học; sử dụng năng lượng tiết kiệm...; chủ động đưa nội dung giáo dục địa phương vào dạy học, hoạt động giáo dục phù hợp, đúng quy định.
- Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; chú ý công tác vệ sinh an toàn tại các lớp và bếp ăn bán trú; thực hiện tốt công tác khắc phục hư hỏng , xây dựng CSVC đạt chuẩn và trường chuẩn Quốc gia mức độ 2
- Thực hiện nghiêm túc kiểm tra nội bộ trường học ( Thực hiện theo kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường)
Một số lưu ý TT22:
Đối với giáo viên: Quyền tự chủ và trách nhiệm lương tâm nghề giáo hết sức lớn lao đòi hỏi mỗi thầy cô phải toàn tâm toàn ý trong quá trình theo dõi đánh giá và giáo dục học sinh ( Nếu GV thực sự tâm huyết quan tâm gẫn gũi học sinh đánh giá nhận xét chính xác hỗ trợ kịp thời thì sẽ có  một sản phẩm tốt còn nếu GV không có tâm mang tính đối phó thì sẽ có những sản phẩm không tốt.)
Đề nghị GV phải đánh giá đúng thực chất chất lượng học sinh và phải có minh chứng thuyết phục ( Sẽ xuất hiện hiện tượng tiêu cực trong đánh giá chất lượng học sinh như anh em, quen biết, người thân, nể nả, GV đối phó dẫn đến sẽ có một chất lượng ảo...)
Đối với BGH, TTCM:
- Bắt đầu từ tháng 12 trở đi nhà trường hàng tháng đánh giá chất lượng giáo dục của GV sẽ căn cứ vào 2 kênh: - khảo sát đột xuất chất lượng học sinh ( Chọn 5 đến 10 em /lớp bất kỳ); Phỏng vấn học sinh và giáo viên;  Sau khi lấy danh sách ngẫu nhiên trước khi kiểm tra nhà trường sẽ phỏng vấn GVCN về kết quả học tập của các em được khảo sát và cuối cùng đối chiếu với kết quả bài kiểm tra để đánh giá quá trình theo dõi nhận xét của GV.
- Các bài KSCL giữa kỳ, cuối kỳ, cuối năm nhà trường sẽ tổ chức khảo sát chặt chẽ tất cả các môn KS để đánh giá kết quả chất lượng các lớp và chứng nhận việc nhận xét của GV. ( Tạo ngân hàng đề và KSCL mỗi khối 1 ngày tập trung lớp trên giám sát lớp dưới cùng BGH tổ chức chụp sao trước khi chấm.
- Đối với các môn đặc thù nhà trường cũng làm tương tự như vậy văn cứ vào TKB và chương trình của từng môn học để khảo sát đánh giá.
- GV tăng buổi nhà trường sẽ phỏng vấn học sinh về việc kiểm tra soát xét của GV trên lớp đối với GV
Nhà trường sẽ xử lý nghiêm khắc đối với GV vi phạm qui chế chuyên môn (Đánh giá sai lệch kết quả học tập của học sinh)
III. Hoạt động ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm sáng tạo
- Thực hiện nghiêm túc các văn bản đã hướng dẫn về nội dung này. Có thể  tổ chức cho học sinh trải nghiệm, giáo dục truyền thống tại các di tích lịch sử chiến tranh, qua kể chuyện, hoạt động tìm hiểu nhân ngày 22-12. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa phải thực sự có ý nghĩa với học sinh, gắn liền rèn luyện kiến thức học tập, rèn luyện kỹ năng sống, phù hợp lứa tuổi, tâm lý, điều kiện và sự tự nguyện của phụ huynh, học sinh….
IV. Một số hoạt động khác
1. Giao ban công tác tháng 12: Thời gian 01 buổi, bắt đầu 14 giờ ngày 01/12/2017; thành phần: Gồm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Sâm) và tổ trưởng chuyên môn (Ng Hà); địa điểm: Hội trường Phòng GDĐT.
- Về công tác tài chính: Thực hiện nghiêm túc công văn hướng dẫn của các cấp như: Công văn 5031/BGDĐT-KHTC ngày 27/10/2017 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 4313/STC-NSHX ngày 22/11/2017 của Sở Tài chính Hà Tĩnh về việc thống nhất bãi bỏ hướng dẫn liên ngành số 1702/HDLN; Công văn số 1747/SGDĐT-KHTC ngày 24/11/2017 của Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.
+ Về các khoản vận động từ phụ huynh nay nhà trường thông báo đề nghị GVCN thực hiện nghiêm túc, dừng các khoản vận động theo 1702, khi nào có hướng dẫn mới nhà trường thông báo
+ Việc trả lại cho phụ huynh hay sử dụng chờ ý kiến của UBND huyện.
- Nghiêm cấm việc giáo viên tiểu học tổ chức dạy thêm, Hiệu trưởng, cấp Uỷ nhà trường phải chịu trách nhiệm nếu để có giáo viên trong trường mình quản lý vi phạm tổ chức dạy thêm trái quy định.
2. Tập trung hoàn thành Hồ sơ KĐCL: Yêu cầu các thành viên được phân công hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí và đ/c Hường hoàn thành các loại hồ sơ (Quyết định, kế hoạch, mã hóa minh chứng, báo cáo) trước ngày 25/12.
3. Tập huấn hướng dẫn tìm hiểu về chương trình GDPT mới (lịch cụ thể Phòng sẽ thông báo sau).
4. Tổ chức tốt hội khỏe phù đổng cấp trường theo thể lệ, kế hoạch HKPĐ của Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê (đ/c Ng Hải Dương chịu trách nhiệm tổ chức và hoàn thành các loại hồ sơ nộp về HT và phòng GD trước ngày 08/12/2017). Tập màn đồng diễn cho HKPĐ cấp huyện (100 em) K4-5 (giao đ/c Vinh TPT đội tổ chức tập luyện.
5. Rà soát các tiêu chuẩn và tập trung nâng chuẩn về chuyên môn: Tham mưu địa phương về nâng cấp, xây mới CSVC và mua sắm trang thiết bị dạy học.
6.  Rà soát, sắp xếp hồ sơ để đón đoàn kiểm tra PCGDTH của UBND tỉnh.
7. Triển khai theo kế hoạch tháng 12 về phổ biến giáo dục pháp luật
 
Tháng Nội dung Người thực hiện
12/2017 - Kỷ niệm ngày Thành lập Quân đội nhân dân, ngày Hội quốc phòng toàn dân 22/12.  
+ Mời BCHQS huyện về sinh hoạt truyền thống với GV và HS. Phạm Hữu Vinh
+ Thăm địa chỉ đỏ. Phạm Hữu Vinh 
Phổ biến các văn bản QPPL:
- Luật Việc làm năm 2013.
- Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013.
- Luật Hòa giải ở cơ sở năm.
- Chương trình số 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 25/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về "Chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sỹ trên toàn quốc
- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định
 
Phan Thị Thu Hà
Dương Trúc Quỳnh
 
Phan Thị Hoa Lài
Phạm Hữu Vinh
 
 
 
 
Lưu Thị Sâm
 
 
Trên đây là một số nội dung trọng tâm công tác tháng 12/2017./.

Tác giả bài viết: Lê Ánh Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH

VIDEO CLIP

Loading the player...

MỜI QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT GIÁO DỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 4

Hôm nayHôm nay : 14

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18726

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 779593