ĐỀ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỌNG ĐIỂM CẤP HUYỆN Giai đoạn: 2015 – 2020

Chủ nhật - 05/07/2015 10:16
Phần 1.
I.NHỮNG CƠ SỞ  LÀM CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Cơ sở pháp lý:
           Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; Luật Giáo dục sửa đổi số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009;
Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;
          Căn cứ quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “ Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020”;
Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20 tháng 12 năm 2011 của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về phát triển nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến 2015 và những năm tiếp theo;
Căn cứ công văn số 533/SGDĐT-GDTH ngày 15 tháng 5 năm 2013 về Quy chế, tổ chức và hoạt động của trường tiểu học trọng điểm cấp huyện của tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ vào Nhiệm vụ năm học của cấp tiểu học đã được UBND huyện Hương khê phê duyệt;
2. Cơ sở thực tiễn:
Để tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở cấp tiểu học trên toàn huyện nói chung và Trường TH Thị Trấn nói riêng, UBND huyện Hương khê và Phòng giáo dục Đào tạo Hương Khê đã chọn trường TH Thị Trấn làm trường TH trọng điểm cấp huyện để thực hiện những nhiệm vụ trọng điểm theo yêu cầu cấp học chung trong toàn huyện. Là đơn vị phải đi đầu trong mọi hoạt động đổi mới giáo dục và thí điểm các chuyên đề cho toàn huyện.
Trường TH Thị trấn là một trường có truyền thống giáo dục tốt, có bề dày trong mọi thành tích, là trường tiểu học đóng ở trung tâm của huyện Hương Khê.
II. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ ÁN
Đặc điểm tình hình chung của cấp tiểu học trên toàn huyện.
5 tiêu chuẩn của trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II.
Quy chế và các tiêu chí của trường trọng điểm cấp huyện.
PHẦN II
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG TRƯỜNG TH TRỌNG ĐIỂM
         Thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Hà Tĩnh, nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ  huyện Hương khê về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các bậc học nhằm phục vụ tốt cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thời gian qua ngành Giáo dục và Đào tạo Hương khê, Ủy ban Nhân dân Huyện Hương khê đã tập trung đầu tư để nâng cao chất lượng về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cấp TH kịp thời giải quyết yêu cầu đào tạo những công dân tương lai toàn diện về kiến thức văn hóa, kĩ năng sống và cả về phẩm chất đạo đức.
          Trường TH Thị Trấn từ xưa đến nay là một trường có uy tín, có ảnh hưởng tốt đến các trường tiểu học trên địa bàn Huyện trên tất cả mọi lĩnh vực. Tuy nhiên so với yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục thì trường còn phải nỗ lực cố gắng nhiều. Để đáp ứng yêu cầu làm nòng cốt cho cấp TH về đổi mới phương pháp giảng dạy, về bồi dưỡng giáo viên, về thực hành thí nghiệm và các hoạt động ngoại khóa,… nhằm thực hiện có kết quả chất lượng giáo dục cao đáp ứng được nguồn nhân lực có chất lượng phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại. Đồng thời để xây dựng một trường tiểu học có thương hiệu trên toàn tỉnh và toàn huyện thì việc xây dựng trường tiểu học trọng điểm cấp huyện là rất cần thiết.
          II. THỰC TRẠNG NHÀ TRƯỜNG
1. Thuận lợi:
-Trường nằm trên địa bàn trung tâm Thị trấn, đây là địa phương có phong trào phát triển giáo dục toàn diện tốt. Trường có bề dày về truyền thống dạy, học. Đội ngũ CBGV đạt chuẩn cao. BGH năng lực quản lí tốt, đã qua các lớp đào tạo. Đa số GV chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, tâm huyết với nghề nghiệp. Cơ cấu đội ngũ đủ các bộ môn theo quy định.  Học sinh ngoan, chăm học, kĩ năng sống tốt.
- Lãnh đạo nhà trường tâm huyết, có năng lực quản lí, chỉ đạo, có tâm huyết và sức khỏe.
- Cơ sở vật chất của nhà trường đáp ứng tốt cho các hoạt động toàn diện.
- Các hoạt động VHGD - TDTT phát triển mạnh, truyền thống văn hoá và nếp sống cộng đồng có tác động tốt đến sự nghiệp GD trên địa bàn.
- Điều kiện về kinh tế của nhân dân khá tốt. Nhận thức của nhân dân về giáo dục và đào tạo tiến bộ hơn, đã coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, nên đa số phụ huynh quan tâm, chăm lo cho con cái ăn học, quan tâm nhà trường.
- Lãnh đạo địa phương quan tâm đến giáo dục, đã đề ra các nghị quyết, các chính sách ưu tiên cho giáo dục và tạo điều kiện cho giáo dục phát triển.
- Nhân dân và lãnh đạo địa phương tôn trọng và tin tưởng vào tập thể CBGV nhà trường, yên tâm về chất lượng giáo dục của con em.
2. Khó khăn:
- CSVC của trường chưa đáp ứng yêu cầu trường trọng điểm. Số lượng HS quá đông, số phòng học còn thiếu theo qui định.
- 10% học sinh là giáo dân, phụ huynh chưa quan tâm, các em đang còn coi trọng việc học giáo lí và kinh bổn hơn học văn hóa. Việc đóng nộp kinh phí hỗ trợ cho việc học tập của nhiều em còn rất khó khăn. Chất lượng học tập chưa tốt.  Một số CBGV năng lực chuyên môn chưa tương xứng với yêu cầu trường trọng điểm. Cơ cấu bộ môn chưa thật hợp lý.
- Nhiều học sinh gia đình chưa quan tâm nên ảnh hưởng đến chất lượng toàn diện của nhà trường.
Địa bàn có nhiều trường học đóng  trên địa bàn nên sự đầu tư của địa phương cho nhà trường còn khó khăn trong khi trường nào cũng cần ưu tiên.
 Mặc dầu có nhiều học sinh khuyết tật song phụ huynh không nhất trí làm hồ sơ nên những học sinh này khó xóa yếu.
3. Về tổ chức:
Năm học 2014 – 2015, Trường TH Thị trấn có tổng số lớp: 25 lớp; với 888 học sinh; trong đó Khối 1: 6 lớp – 210 HS;  Khối 2: 6 lớp – 207 học sinh; Khối 3: 5 lớp – 152 học sinh; Khối 4: 4lớp – 164 học sinh; Khối 5: 4 lớp – 155 học sinh.
Đội ngũ CBGV, nhân viên 49 đ/c. (So với năm qua vẫn ổn định). Trong đó: Hiệu trưởng: 1đ/c; P. Hiệu trưởng: 2đ/c; GV đứng lớp: 40 đ/c ( 31GV văn hóa, 2 GV mĩ thuật, 2GV ngoại ngữ, 2GV âm nhạc, 1GV thể dục, 1GV tin học); Tổng phụ trách Đội chuyên trách: 1đ/c; Nhân viên hành chính: 5đ/c ( 1 đ/c kế toán, 1đ/c văn thư, 1đ/c thư viện, 1đ/c thiết bị, 1đ/c Y tế học đường.) đúng như kế hoạch phát triển.Tỉ lệ giáo viên trên lớp: 1.5
* Trình độ đào tạo:
- Giám hiệu: 3 đ/c tốt nghiệp Đại học.
GV, Hành chính: Đại học: 19 đ/c(39%); cao đẳng: 21đ/c(43%); Trung cấp: 9đ/c(18%) Vượt chuẩn: 82%.
          *Trình độ Chính trị: 3 đ/c tốt nghiệp lớp TC Chính trị. 38 đ/c Đảng viên (tỉ lệ 87%).
* Các đoàn thể:
- Có 1 chi bộ Đảng gồm 38 đảng viên. Bí thư Chi bộ là đồng chí Lê Ánh Dương -  Hiệu trưởng nhà trường. Phó BTCB là đồng chí P. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hạnh. Cấp ủy gồm 5 đồng chí ( đồng chí Dương, đ/c Hà, đ/c Hạnh, đ/c Dung, đ/c Hương)
- Có 1 tổ chức công đoàn vững mạnh gồm 49 đoàn viên công đoàn. BCH công đoàn gồm 4 đồng chí. Đồng chí Dương Văn Thuần CTCĐ, đồng chí Dương Hoài Thương PCTCĐ ( BCHCĐ có: 5 đ/c: Thuần, Thương, Lan, Lài)
- Tổng phụ trách Đội TNTPHCM là đồng chí Nguyễn Thị Duyên.
          4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị:
- Tổng số phòng học: 25 phòng; cao tầng:  25 phòng;
- Tổng số phòng chức năng: 12phòng. Trong đó: phòng Âm nhạc: 1; phòng Mỹ thuật: 1; phòng Tin học: 1; phòng Ngoại Ngữ: 1; Phòng GD thể chất: 1
- Phòng Thư viện: 1; phòng Thiết bị: 1; phòng Đọc: 1; phòng Đội: 1; phòng Y tế: 1; Phòng truyền thống: 1; Phòng văn thư: 1
- Công trình vệ sinh giáo viên: 1 (đúng chuẩn: 1)
- Công trình vệ sinh học sinh: 3  (đúng chuẩn: 3)
- Số máy vi tính: 20; Máy chiếu: 4; Máy Photocopy: 1
-  Có Website: Hòa mạng 20 máy, truy cập trên 100 lượt/ngày.
- Bàn ghế học sinh đầy đủ 2 em/ bộ, đảm bảo quy định học đường.
           III. MỤC TIÊU XÂY DỰNG TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM
1.     Mục tiêu chung     
+ Xây dựng môi trường học tập thân thiện, có chất lượng giáo dục cao,  tạo cơ hội để mỗi giáo viên và học sinh phát triển hết tài năng của mình.
+ Mỗi giáo viên và học sinh đều phải có tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, lòng tự trọng, tình nhân ái
 và sự hợp tác.
+ Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.
+ Phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, Khẳng định vai trò của một trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ hai sau 5 năm. Trường đạt tiêu chuẩn Trường học thân thiện, học sinh tích cực; đến năm 2019-2020 đạt  thương hiệu trường trọng điểm của  huyện Hương khê và tỉnh Hà Tĩnh..
2.     Mục tiêu cụ thể
2.1 Về CBGV,NV:
       Hàng năm  BGH nhà trường phải có kế hoạch tham mưu với UBND huyện và Phòng GD&ĐT Hương khê về cơ cấu tổ chức con người:
      a)  Đủ về số lượng:
Đạt tỉ lệ 2 GV/lớp
         Đồng bộ về cơ cấu: Có đủ GV để dạy các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Ngoại ngữ, Thể dục và có khả năng bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh.
          Đề nghị phòng bổ sung thêm 1TPT đội,1 ytế; 1 GV thể dục ( Có nam thì càng tốt). Xin chuyển đổi Một số giáo viên Văn hoá, Mỹ thuật, Âm nhạc nhân viên hành chính năng lực còn hạn chế không đáp ứng yêu cầu trường trọng điểm.
            b.  Đảm bảo về chất lượng:
     - Có 100% số GV đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó có ít nhất 80% giáo viên có trình độ trên chuẩn.
     - Có 30% giáo viên đạt giáo viên giỏi tỉnh, (Với điều kiện sở tổ chức thi GVG tỉnh) 50% giáo viên giỏi huyện, 20% giáo viên giỏi trường;
          - Có 80% giáo viên đạt loại khá trở lên trong đó có ít 30% giáo viên được xếp loại xuất sắc theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;
          - Có 100% giáo viên được xếp loại khá, giỏi trong đó có ít nhất 40% được xếp loại giỏi về bồi dưỡng thường xuyên.
          - 100% GV biết sử dụng tốt công nghệ thông tin.
 - Nhân viên đủ số lượng, có tinh thần trách nhiệm cao, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
   - Chấp hành phân công của hiệu trưởng trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của trường trọng điểm theo quy định nhằm đạt được mục tiêu của trường tiểu học trọng điểm;
           - Tự xây dựng kế hoạch, trình hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện nhiệm vụ thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng, tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng để có khả năng sử dụng được tin học, thiết bị dạy học hiện đại;
            - Hàng năm có ít nhất một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng hoặc một sáng kiến kinh nghiệm được xếp từ bậc 3 cấp huyện trở lên;
            -  Được khen thưởng khi đạt thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; được nhà trường và các cơ quan quản lý tạo điều kiện để tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ.
          2.2. Học sinh:
- Qui mô: Từ 25 lớp  chuyển thành 30lớp. Tiếp tục 100% HS học 02 buổi /ngày.
Số lớp, số HS Năm học
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Tổng
Khối 1 Số lớp 6 6 6 6 6 24
Số HS 240 160 227 237 180 1044
Khối 2 Số lớp 6 6 6 6 6 30
Số HS 210 240 160 227 237 1074
Khối 3 Số lớp 6 6 6 6 6 30
Số HS 207 210 240 160 227 1044
Khối 4 Số lớp 5 6 6 6 6 29
Số HS 152 207 210 240 160 969
Khối 5 Số lớp 4 5 6 6 6 27
Số HS 164 152 207 210 240 937
Toàn trường Số lớp 27 28 30 30 30 145
Số HS 973 969 1044 1074 1044 5104
 - Chất lượng học tập:
+ 100% học sinh hoàn thành tốt tất cả các môn học.
+ không có học sinh yếu, kém.
+ Xét hoàn thành chương trình Tốt nghiệp tiểu học đạt 100 %. Trong đó có trên 80% học sinh được xét vào trường THCS trọng điểm.
+ Học sinh giỏi qua các kì giao lưu : Đạt cao nhất huyện, tỉnh.
- Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống
+ Chất lượng đạo đức: 100%  đạt.
+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện.
   + Tích cực tham gia các kỳ thi, hội thi, và các hoạt động giao lưu, các hoạt động văn hóa, xã hội;
   +  Được chăm lo giáo dục toàn diện và được tạo điều kiện để bồi dưỡng và phát huy năng khiếu của mình, được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định đối với học sinh trường tiểu học trọng điểm.
   + Được ưu tiên khi xét chọn hoặc thi tuyển vào các trường THCS trọng điểm.
2.3.         Về CSVC:
 Xây dựng đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, khu hiệu bộ, khu bán trú, các công trình phụ trợ khác đạt chuẩn theo yêu cầu trường chuẩn QG mức độ hai.
Mua sắm các trang thiết bị, máy móc, đồ dùng học tập của học sinh đầy đủ theo hướng hiện đại. Các phòng tin học, thư viện, thiết bị, thí nghiệm, phòng đa năng được trang bị nâng cấp đúng tiêu chuẩn.
Khu bán trú đủ 100% học sinh ăn, ngủ bán trú.
Khuôn viên nhà trường đúng chuẩn quy định.
Xây dựng môi trường sư phạm đảm bảo các tiêu chí “Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
       1. Trường lớp:
Năm học 2015-2016, theo kế hoạch phát triển trường có trên 970 học sinh, được biên chế 30 lớp, từ lớp 1 đến lớp 5. trung bình mỗi lớp không quá 30 em học sinh; Đến năm 2020 toàn trường duy trì sĩ số 900hs/30lớp.
  Căn cứ vào quy định của trường trọng điểm là không vượt quá 30 lớp/trường và quá 30 học sinh/lớp. ( Thiếu 6 phòng học)
2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên
     a. Hiệu trưởng:
      Đồng chí hiệu trưởng đã đạt trình độ Đại học Tiểu học, qua lớp Cán bộ quản lý giáo dục và trung cấp chính trị. Có trình độ A Tin học văn phòng, biết quản lý nhà trường bằng công nghệ thông tin, phải tiếp tục học hỏi để đáp ứng yêu cầu đồng chí HT trường trọng điểm.
          Phải tâm huyết với nghề nghiệp hơn,  đổi mới năng lực quản lí chỉ đạo tốt hơn. Hàng năm phải được ngành đánh giá và xếp loại CBQL xuất sắc.
Phải có năng lực tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của trường tiểu học trọng điểm theo quy định.
 Chủ động trong việc đề xuất tuyển dụng, bố trí giáo viên, nhân viên; tham mưu cho trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuyên chuyển giáo viên, nhân viên không đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của trường tiểu học trọng điểm sang cơ sở giáo dục khác; mời giáo viên thỉnh giảng; cử giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ;
        Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;  tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu.
       b. Phó Hiệu trưởng:
 2 đồng chí phó hiệu trưởng đã đạt trình độ Cử nhân Tiểu học, qua lớp Cán bộ quản lý giáo dục và trung cấp chính trị. Có trình độ A Tin học văn phòng, biết quản lý chuyên môn bằng công nghệ thông tin; Tiếp tục học tập để nâng cao trình độ CMNV.
Phải tâm huyết với nghề nghiệp hơn, năng lực quản lí chỉ đạo chuyên môn tốt hơn. Hàng năm phải được ngành đánh giá và xếp loại CBQL xuất sắc.
Có năng lực tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của trường tiểu học trọng điểm theo quy định.
  Có khả năng giúp hiệu trưởng (theo phần việc được phân công) tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của trường tiểu học trọng điểm.
    Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; được tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu.
c. Giáo viên
          Tham mưu với UBND huyện và Phòng GD&ĐT sắp xếp đủ số lượng, chất lượng và cơ cấu đầy đủ theo yêu cầu của Trường trọng điểm cấp huyện đã quy định.
          Quán triệt tư tưởng, lập trường, yêu cầu cao của GV trường trọng điểm.
          Các GV phải tiếp tục tự học, tự bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ tay nghề, năng lực chuyên môn, đổi mới PPDH, đáp ứng tốt yêu cầu GV trường trọng điểm.
          3. Học sinh:
          Phải xác định để các em hiểu rõ niềm vinh dự của học sinh được học tập dưới mái trường trọng điểm để từ đó các em phải có trách nhiệm và bổn phận thực hiện tốt mọi nhiệm vụ và yêu cầu cao của nhà trường.
          Nhà trường phải tạo mọi điều kiện để các em được học tập, rèn luyện, tu dưỡng tốt.
          Ngoài việc học tập tốt về văn hóa, đạo đức, các em càn phải tham gia nhiều hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động nhân đạo, từ thiện...nhằm phát triển kĩ năng sống.
          Động viên, khuyến khích tất cả các em tham gia các cuộc giao lưu, các kì thi sáng tạo kĩ thuật, thanh thiếu niên nhi đồng, các câu lạc bộ, các sân chơi ...để phát triển học sinh năng khiếu.
Phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu
- Hàng năm thông qua việc tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, diễn đàn để phát hiện học sinh có năng khiếu nổi bật.
- Nhà trường có thể sử dụng các phương pháp, công cụ đánh giá chỉ số thông minh (IQ), chỉ số xúc cảm (EQ), chỉ số vượt khó (AQ) nhằm phát hiện, bồi dưỡng  năng khiếu của học sinh.
- Những học sinh có năng khiếu nổi bật cần được nhà trường quan tâm bồi dưỡng, theo dõi sự phát triển và đánh giá thường xuyên để có phương thức đào tạo thích hợp nhằm phát triển cao nhất năng khiếu của học sinh.
- Việc đánh giá, xếp loại học sinh trường tiểu học trọng điểm được thực hiện theo các văn bản hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Học sinh trường tiểu học trọng điểm được tổ chức đánh giá theo các môn năng khiếu mà các em tham gia học tập, bồi dưỡng.
4. Cơ sở vật chất:
     Về CSVC, trang thiết bị Trường Tiểu học Thị trấn nhìn chung đã đảm bảo theo tiêu chuẩn trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 được quy định tại Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ vào quy định trong tiêu chí của trường trọng điểm, trong thời gian tới nhà trường cấn:
            
 - Mở rộng khuôn viên diện tích nhà trường.
 -  Xây mới 24 phòng học nối liền nhà 3 tầng  ( Qui mô trường 30 lớp cần 30 phòng học và 15 phòng bộ môn); dần dần bỏ dãy nhà 2 tầng do xuống cấp
- Xây mới 16 phòng ăn nghỉ bán trú ( 8phòng tầng 1 ăn; 8 phòng tầng 2 nghỉ trưa: 8 tỉ đồng); Vị trí xây khu vực nhà xe học sinh; khu vực nhà xe học sinh sẽ chuyển ra phía ngoài song song với đường mòn Hồ Chí Minh
           - Làm một sân bóng đá mini, một sân cầu lông, một bể bơi tại sân vận động (Chuyển cổng trường sang phía THCS dời hàng rào ra sát đường mòn để lấy diện tích đất làm sân bóng, bể bơi.....)
           - Tham mưu với địa phương, Hội Cha mẹ học sinh đầu tư mỗi phòng học 1 máy chiếu.
          - Lát nhà đa năng, trần, quạt
         -  Đầu tư xây dựng phòng thư viện, thiết bị, phòng thí nghiệm, khu thư viện thân thiện.
    5.  Chương trình, kế hoạch và các hoạt động GD:
a. Chương trình:
 Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo như đối với các trường tiểu học khác trong toàn tỉnh.
 Trên cơ sở thực hiện chương trình giáo dục như đối với các trường tiểu học khác, phòng giáo dục và đào tạo quy định thêm một số chuyên đề nâng cao ở một số môn học để đạt được mục tiêu của trường tiểu học trọng điểm.
b. Kế hoạch:
 Bảo đảm việc thực hiện đầy đủ kế hoạch giáo dục chung theo quy định hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo;
 Bố trí thời gian dạy học các chủ đề nâng cao ở một số bộ môn như: Toán, Tiếng Việt, Tin học, Ngoại ngữ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục thể thao... theo khả năng của các em và bồi dưỡng học sinh trong các đội tuyển tham dự các kỳ thi, giao lưu, liên hoan do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm.
c. Các hoạt động giáo dục
 Ngoài việc tổ chức các hoạt động giáo dục quy định tại Điều lệ trường tiểu  học, nhà trường cần tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và các  kỹ năng hoạt động cho học sinh.
 Hằng năm, phòng giáo dục và đào tạo có thể giao cho trường tiểu học trọng điểm tổ chức các cuộc thi, cuộc giao lưu dưới nhiều hình thức trong phạm vi nhà trường hoặc phối hợp với các cơ sở giáo dục khác nhằm phát hiện và bồi dưỡng năng lực cho học sinh.
             6. Tuyển sinh:
a. Điều kiện tuyển sinh:
              - Học sinh đã hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi;
              - Có hộ khẩu thuộc Thị trấn Trấn Hương khê quản lý từ khi 1 tuổi cùng với giấy khai sinh tại thị trấn.
              - Có nhu cầu học tập tại trường.
Căn cứ vào điều kiện của nhà trường và nhu cầu của phụ huynh học sinh, phòng GD&ĐT giao chỉ tiêu tuyển sinh cho trường.
        b. Hình thức tuyển sinh:
Xét tuyển căn cứ vào hồ sơ của trường Mầm non đề nghị.
             c. Hồ sơ tuyển sinh: Theo Điều lệ trường tiểu học
        d. Tuyển bổ sung vào trường tiểu học trọng điểm
            Hàng năm, trường có thể tuyển bổ sung học sinh vào các lớp 2, 3, 4, 5. Việc tuyển bổ sung chỉ thực hiện đối với các lớp sĩ số chưa đảm bảo quy định hoặc trường có nhu cầu mở thêm lớp.( Duy trì ở mức độ trường 30 lớp/900hs nếu số lượng hs vượt quá số lượng trên thì yêu cầu PGD tham mưu UBND Huyện phân luồng học sinh điều tiết 1 số học sinh lân cận các trường TH Phú phong, Gia phố, Hương Long để đảm bảo đủ số lượng 900/30lop.
            Trưởng phòng giáo dục và đào tạo quyết định việc tuyển bổ sung trên cơ sở đề nghị của hiệu trưởng nhà trường.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 Trách nhiệm của trường tiểu học trọng điểm
1. Lập Đề án xây dựng trường tiểu học trọng điểm theo Quy chế này, trong đó cần chú trọng đến việc huy động các nguồn lực để xây dựng các điều kiện phục vụ  cho việc dạy và học của nhà trường để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục được quy định tại Quy chế này, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
3. Là đơn vị thường xuyên được tổ chức các chuyên đề về đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng dạy học.
VI. DỰ TRÙ THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
     1.Thời gian thực hiện đề án :
          Tháng 5 năm 2015 đến tháng 9 năm 2020.
2.     Dự trù kinh phí cho đề án:
- Mở rộng khuôn viên diện tích nhà trường: Xây hàng rào, cổng: 1,5tỉ
-  Xây mới 24phòng học: 14 tỉ đồng
- Xây mới 16 phòng ăn nghỉ bán trú: 10 Tỉ đồng
           - Làm một sân bóng đá mini: 1.5 tỉ đồng
- Làm một bể bơi tại sân vận động: 1,5 tỉ đồng
          -  Đầu tư mỗi phòng học 1 máy chiếu: 450 triệu đồng
          - Lát, quạt, trần nhà đa năng: 500 triệu đồng
         -  Đầu tư xây dựng phòng thư viện, thiết bị, phòng thí nghiệm, khu thư viện thân thiện: 1tỉ đồng
    Tổng toàn bộ kinh phí dự kiến: 30 tỉ đồng
     Trên đây là Đề án xây dựng trường Tiểu học trọng điểm cấp huyện. Kính mong sự quan tâm, giúp đỡ toàn diện của Lãnh đạo Phòng GD-ĐT, và địa phương thị trấn Hương khê để Đề án này khả thi, trình Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt và sớm đi vào thực hiện ./.
 

Tác giả bài viết: Lê Ánh Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH

VIDEO CLIP

Loading the player...

MỜI QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT GIÁO DỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Hôm nayHôm nay : 102

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 16361

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 732304