Mẫu báo cáo kết quả GD kỳ 1 năm học 2014-2015

Thứ hai - 29/12/2014 09:27
Phòng GD&ĐT Hương Khê BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁO DỤC CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2014 - 2015 Phòng GD&ĐT Hương Khê BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁO DỤC CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015  
Trường Tiểu học Thị Trấn Khối 1 Trường Tiểu học Thị Trấn Khối 4  
                                                                                                                         
Lớp Số
học sinh
TIẾNG VIỆT TOÁN TNXH VSCD ĐẠO ĐỨC Lớp Số
học sinh
TIẾNG VIỆT TOÁN KHOA HỌC VSCD  
Điểm
9-10
Điểm
7-8
Điểm
5-6
Điểm
1-4
Điểm
9-10
Điểm
7-8
Điểm
5-6
Điểm
1-4
HT CHT Đ HT CHT Điểm
9-10
Điểm
7-8
Điểm
5-6
Điểm
1-4
Điểm
9-10
Điểm
7-8
Điểm
5-6
Điểm
1-4
Điểm
9-10
Điểm
7-8
Điểm
5-6
Điểm
1-4
Đ  
TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ  
1A1                                                           4A1                                                            
1A2                                                           4A2                                                            
1A3                                                           4A3                                                            
1A4                                                           4A4                                                            
1A5                                                                                                                        
1A6                                                           Cộng                                                            
Cộng                                                                                                                        
                                                                                                                         
Lớp Số
học sinh
ÂM NHẠC MỸ THUẬT THỦ CÔNG  THỂ DỤC NĂNG LỰC PHẨM CHẤT Ghi chú Lớp Số
học sinh
LS&ĐL ĐẠO ĐỨC ÂM NHẠC MỸ THUẬT KỸ THUẬT THỂ DỤC  
HT CHT HT CHT HT CHT HT CHT Đ Đ Điểm
9-10
Điểm
7-8
Điểm
5-6
Điểm
1-4
HT CHT HT CHT HT CHT HT CHT HT CHT  
TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ    
1A1                                                     TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ  
1A2                                                     4A1                                                            
1A3                                                     4A2                                                            
1A4                                                     4A3                                                            
1A5                                                     4A4                                                            
1A6                                                     Cộng                                                            
Cộng                                                                                                                  
* Lưu ý:  HSK tật  Lớp Số
học sinh
NĂNG LỰC PHẨM CHẤT                                          
                        Thị Trấn, ngày   tháng  năm 2015       Đ Đ                                          
                         TỔ TRƯỞNG                                                
                                                            4A1   TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ                                          
                                                            4A2                       Thị Trấn, ngày   tháng  năm 2015        
                                                            4A3                        TỔ TRƯỞNG        
                                                            4A4                                                            
                                                                                                                         
                                                            Phòng GD&ĐT Hương Khê BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁO DỤC CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2014 - 2015  
                                                            Trường Tiểu học Thị Trấn Khối 5  
Phòng GD&ĐT Hương Khê BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁO DỤC CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2014 - 2015                                                              
Trường Tiểu học Thị Trấn Khối 2 Lớp Số
học sinh
TIẾNG VIỆT TOÁN KHOA HỌC VSCD  
                                                            Điểm
9-10
Điểm
7-8
Điểm
5-6
Điểm
1-4
Điểm
9-10
Điểm
7-8
Điểm
5-6
Điểm
1-4
Điểm
9-10
Điểm
7-8
Điểm
5-6
Điểm
1-4
Đ  
Lớp Số
học sinh
TIẾNG VIỆT TOÁN TNXH VSCD ĐẠO ĐỨC TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ  
Điểm
9-10
Điểm
7-8
Điểm
5-6
Điểm
1-4
Điểm
9-10
Điểm
7-8
Điểm
5-6
Điểm
1-4
HT CHT Đ HT CHT 5A1                                                            
TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ 5A2                                                            
2A1                                                           5A3                                                            
2A2                                                           5A4                                                            
2A3                                                                                                                        
2A4                                                           Cộng                                                            
2A5                                                                                                                        
2A6                                                                                                                        
Cộng                                                           Lớp Số
học sinh
LS&ĐL ĐẠO ĐỨC ÂM NHẠC MỸ THUẬT KỸ THUẬT THỂ DỤC  
                                                            Điểm
9-10
Điểm
7-8
Điểm
5-6
Điểm
1-4
HT CHT HT CHT HT CHT HT CHT HT CHT  
Lớp Số
học sinh
ÂM NHẠC MỸ THUẬT THỦ CÔNG  THỂ DỤC NĂNG LỰC PHẨM CHẤT Ghi chú  
HT CHT HT CHT HT CHT HT CHT Đ Đ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ  
TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ   5A1                                                            
2A1                                                     5A2                                                            
2A2                                                     5A3                                                            
2A3                                                     5A4                                                            
2A4                                                     Cộng                                                            
2A5                                                                                                                  
2A6                                                     Lớp Số
học sinh
NĂNG LỰC PHẨM CHẤT                                          
Cộng                                                     Đ Đ                                          
* Lưu ý:  HSK tật                                           
                        Thị Trấn, ngày   tháng  năm 2015       5A1   TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ     Thị Trấn, ngày   tháng  năm 2015        
                         TỔ TRƯỞNG       5A2                        TỔ TRƯỞNG        
                                                            5A3                                                            
                                                            5A4                                                            
                                                                                                                         
Phòng GD&ĐT Hương Khê BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁO DỤC CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2014 - 2015                                                              
Trường Tiểu học Thị Trấn Khối 3                                                              
                                                                                                                         
Lớp Số
học sinh
TIẾNG VIỆT TOÁN TNXH VSCD ĐẠO ĐỨC                                                              
Điểm
9-10
Điểm
7-8
Điểm
5-6
Điểm
1-4
Điểm
9-10
Điểm
7-8
Điểm
5-6
Điểm
1-4
HT CHT Đ HT CHT                                                              
TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ                                                              
3A1                                                                                                                        
3A2                                                                                                                        
3A3                                                                                                                        
3A4                                                                                                                        
3A5                                                                                                                        
Cộng                                                                                                                        
                                                                                                                         
Lớp Số
học sinh
ÂM NHẠC MỸ THUẬT THỦ CÔNG  THỂ DỤC NĂNG LỰC PHẨM CHẤT Ghi chú                                                              
HT CHT HT CHT HT CHT HT CHT Đ Đ                                                              
TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ                                                                
3A1                                                                                                                  
3A2                                                                                                                  
3A3                                                                                                                  
3A4                                                                                                                  
3A5                                                                                                                  
Cộng                                                                                                                  
* Lưu ý:  HSK tật                                                               
                        Thị Trấn, ngày   tháng  năm 2015                                                                    
                         TỔ TRƯỞNG                                                                    
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH

VIDEO CLIP

Loading the player...

MỜI QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT GIÁO DỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Hôm nayHôm nay : 356

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18444

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 753783