Công đoàn GD Hương Khê- BC tổng kết CĐ năm học 2014-2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016

Chủ nhật - 30/08/2015 20:14
LĐLĐ HUYỆN HƯƠNG KHÊ
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
 

Số: 102/BC-CĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Hương Khê, ngày 27 tháng 8 năm 2015
                                                  
BÁO CÁO
Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2014 – 2015
Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016

 
 
 

Năm học 2014 - 2015 là năm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 06/CT-TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm  theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của Công đoàn GD Việt Nam.
Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh và Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh, Công đoàn Giáo dục Hương Khê cùng với chuyên môn đã nỗ lực đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, đã từng bước nâng cao hiệu quả giáo dục, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh và đạt kết quả sau:
I. Cơ cấu và chất lượng đội ngũ
1. Cơ cấu đội ngũ:
Tổng số CBCNVC là 1878, ngoài biên chế 82, trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn là 99,3%, trong đó: trên chuẩn 1307, tỉ lệ 69,5%, đạt chuẩn 559, tỉ lệ 29,7, chưa đạt chuẩn 12 đ/c, đảng viên 1246, tỉ lệ 66,3%.
2. Về chât lượng đội ngũ:
Phần đông đội ngũ CBNGLĐ có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ giáo dục.
Đời sống CBNGLĐ cơ bản ổn định, có tác động tích cực đến tư tưởng của đội ngũ. Đặc biệt, các cấp chính quyền địa phương và toàn xã hội đã dành nhiều sự quan tâm đến những nhà giáo đang công tác tại các cơ sở giáo dục thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, những vùng thường xuyên gặp thiên tai, bão lụt, những nhà giáo gặp rủi ro trong cuộc sống. Phần đông đội ngũ CBNGLĐ phấn khởi yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề và thực hiện tốt nề nếp kỷ cương nhà trường và có ý chí phấn đấu vươn lên về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
Tuy nhiên, đời sống của một số nhà giáo và lao động còn gặp nhiều khó khăn, nhất là cán bộ, giáo viên ngoài biên chế, nhân viên trong các trường học và cơ sở giáo dục; vẫn còn một bộ phận cán bộ, giáo viên năng lực giảng dạy, quản lý chưa tương xứng với trình độ đào tạo; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, trình độ tin học, ngoại ngữ của một bộ phận giáo viên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Mặt khác,ở Hương Khê do tình trạng chế độ phụ cấp giữa các trường học chưa đồng đều nên một số giáo viên chưa an tâm công tác, còn hy vọng, trông chờ được về trường có chế độ 135, 116, một số GV thiếu sự cố gắng trong công tác trong giảng dạy.
II. Kết quả hoạt động các mặt
1. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo, CBNGLĐ trong ngành.
Trong thời gian qua tổ chức Công đoàn các cấp thực sự đã quan tâm đến đời sống, việc làm của cán bộ CNVCLĐ, tổ chức Công đoàn các cấp thực sự là điểm tựa về tinh thân và vật chất cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Là trung tâm tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, là tổ chức mà CBCNVCLĐ tin tưởng chia sẻ những khó khăn, bức xúc trong tình cảm cá nhân cũng như ý thức trạch nhiệm với tập thể, với cộng đồng.
Xác định được nhiệm vụ của mình tổ chức Công đoàn các cấp đã phối hợp tốt với chuyên môn và các đoàn thể đồng cấp, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thực hiện đường lối chủ trương chính sách Đảng, pháp luật nhà nước, nhất là những chủ trương cụ thể hóa của huyện của ngành của địa phương, được các tổ chức Công đoàn chuyển tải đầy đủ, kịp thời, đặc biệt là chính sách luân chuyển cán bộ, tinh giảm biên chế, chế độ Bảo hiểm xã hội, chế độ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm học sinh được các cấp Công đoàn xem xét kỹ, hướng dẫn đoàn viên hiểu rõ, và thực hiện đúng chế độ.
 Công đoàn phối hợp với chuyên môn, các cấp các ngành thực hiện tốt mọi quyền lợi của CBCNVCLĐ theo chế độ chính sách của đảng và nhà nước và công tác luân chuyển, thuyên chuyển tổ chức cán bộ trên cơ sở phù hợp với hoàn cảnh thực tế chung của toàn ngành, đáp ứng một số nguyện vọng chính đáng của cá nhân trên nguyên tắc đảm bảo thực hiện quy chế luân chuyến, thuyên chuyển của huyện và đảm bảo cân đối hài hòa tỷ lệ GV chung của toàn ngành nhất là những trường vùng đặc biệt khó khăn, trường không có chế độ 135.
Công đoàn các cấp cũng đã làm tốt chức năng giám sát đối với việc trả lương cũng như các chế độ cho người lao động, chế độ phụ cấp Công đoàn, đồng thời tham mưu với chuyên môn hỗ trợ kinh phí tổ chức các ngày lễ tết, tham quan học tập kinh nghiêm, tạo không khí vui vẻ, đoàn kết, thân thiện và hiểu biết. Với tổng số tiền theo các đơn vị báo cáo lên gần 310.000.000đ, vào các ngày lễ tết, như ngày 20/10, ngày 20/11, ngày Tết Dương lịch 2015.
Công đoàn các cấp tổ chức tốt việc thăm hỏi, giúp đỡ những đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau hoạn nạn, đặc biệt  tổ chức Công đoàn phối hợp với chuyên môn phân công cán bộ xuống tận cơ sở điều tra nắm rõ đối tượng, tham mưu với LĐLĐ huyện, LĐLĐ  tỉnh và Ban quản lý “Quỹ Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ kịp thời cho 95 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hoạn nạn với tổng số tiền 41 triệu đồng. Xét đề nghị 10 đoàn viên làm nhà “Mái ấm Công đoàn” trong đó 2 đoàn viên đề nghị LĐLĐ tỉnh xét hỗ trợ 60 triệu đồng, 7 đoàn viên được LĐLĐ huyện xét hỗ trợ 120 triệu đồng/ trên số thu được của toàn ngành là
214. 600.000 đồng.
Việc tổ chức động viên thăm hỏi cán bộ, đoàn viên ở các Công đoàn cơ sở cũng được quan tâm, động viên thăm hỏi kịp thời. Theo báo cáo của các đơn vị với tổng số tiền 158 triệu đồng, trong đó quỹ góp tay của đoàn viên là 98 triệu đồng. Ban thường vụ biểu dương BGH - BCHCĐ, cán bộ, đoàn viên Trường TH Hương Trà đã hết sức tận tình, chu đáo khi chỉ trong một thời gian ngắn không may đơn vị có hai đoàn viên, bị bệnh hiểm nghèo qua đời, sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí là nguồn động viên to lớn đối với gia đình bị nạn.
 Một số CĐCS đã xây dựng quỹ giúp nhau làm kinh tế gia đình, mua phương tiện đi lại, phương tiện làm việc (máy tính xách tay) với tổng số tiền hơn 200.000.000 triệu đồng, tiêu biểu như Trường MN Hà Linh.
Phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT, Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức giải bóng chuyên cán bộ, công nhân, viên chức chào mừng kỷ niệm 32 năm ngày nhà giáo việt nam (20/11/1982 - 20/11/2014) thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên Công đoàn tham gia. Giải có nhiều trận đấu hay, nhiều pha bóng đẹp mắt, hấp dẫn cho đến phút cuối.
Tiêu biểu cho mùa giải vừa qua là các đơn vị cụm I: Thuộc xã Hương Liên, Hương Lâm, Hương Trà, Hương Đô, Phúc trạch, Hương Trạch, Cụm tổ chức bài bản, ban tổ chức biểu dương đội nữ các trường ở Cụm I.
Các hoạt động trên còn thể hiện rất đa dạng, phong phú qua các đợt giao lưu giữa các trường trong huyện với các địa phương và các cơ quan trên địa bàn, nhiều trường đã phối hợp với chính quyền địa phương,tổ chức nhiều giải đấu nhiều phong trào hấp dẫn.
Phong trào văn hóa,văn nghệ, giao lưu gặp mặt dâu, rể nhân kỷ niệm ngày 08/3, 20/10, 20/11, nhiều đơn vị tổ chức khá sôi nổi, bài bản, thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu gặp gỡ, các đơn vị đã tạo được sức sống tươi trẻ, thân thiện và đoàn kết. Đặc biệt, đội quân dâu rể của trường đã có những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động. Thông qua giao lưu gặp gỡ mọi người đã chia sẻ những khó khăn của người thân của đơn vị, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho (vợ, chồng,) hoàn thành tốt nhiệm vụ của cá nhân và đơn vị.
Tiêu biểu: Công đoàn Cơ quan phòng GD&ĐT, Trường THCS Chu văn An, THCS Hà Linh, TH Hương Xuân, TH Hương Vĩnh, MN Hương trạch, MN Phúc Trạch, MN Hương Xuân,MN Hương Vĩnh TH Phúc Đồng, THCS Hương Trạch.
 Phong trào xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp, nhiều đơn vị  đã vào cuộc quyết liệt, có cách làm sáng tạo, tiêu biểu MN Hương Giang, MN Hà Linh, MN Bông sen, MN Hương Đô, MN Hương Trà.
Trong phong trào xây dựng bếp ăn bán trú cho học sinh TH, một hoạt động khá khó khăn ở Hương Khê, cùng chia sẻ với những khó khăn một số Công đoàn cơ sở đang ký với lãnh đạo nhà trường, làm vườn rau, xanh, sạch, đẹp, phục vụ vô điều kiện bếp ăn bán trú cho học sinh, được chính quyện địa phương, phụ huynh học sinh, hết sức ghi nhận, tiêu biểu cho nội dung này có CĐ trường TH Hương Long. MN Hương Đô  
Nâng cao chất lượng dạy học, công đoàn giáo dục các cấp đã phối hợp với chuyên môn tích cực tham gia tuyên truyền vận động phụ huynh, học sinh và nhân dân thực hiện việc sát nhập trường, lớp . Đặc biệt, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đồng chí tham gia đoàn công tác vận động con em Hương Bình trở lại trường, các đồng chí được cử đị vào đoàn công tác vận động đã cố gắng hết mình và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để động viên kịp thơi con xã hương bình, Công đoàn GD huyện cùng  Công đoàn giáo dục Hà Tĩnh, công đoàn các trường PHPT Hàm nghi, Hương Khê, Phúc Trạch, PTDT Nội Trú đã trực tiếp đến động viên và trao tặng 2 ngàn cuốn vở và 1 ngàn chiếc bút cho học sinh trường THCS Hòa Hải và trường THCS Phúc Đồng,  cùng với lãnh đạo phòng GD&ĐT Thành phố, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hồng Lĩnh, Lộc Hà, Đức Thọ,Vũ Quang, Hương Sơn, Can Lộc; tặng 40 triệu đồng tiền mặt và hơn 300 áo ấm cho HS 2 trường MN và TH Hương Bình.
 Quỹ thắm tình đồng nghiệp do Hội cựu Giáo chức phát động được hầu hết CBGVLĐ tham gia đầy đủ kịp thời, ngoài ra còn ủng hộ phụ nữ và trẻ em nghèo, hỗ trợ cho con cán bộ, giáo viên bị bệnh hiểm nghèo, bệnh tim bẩm sinh, thăm hỏi tặng quà các nhà giáo lão thành trên 90 tuổi, cán bộ công đoàn chuyên trách đã nghỉ hưu vào các dịp lễ tết. Các hoạt động xã hội  nhân đạo, đã góp phần chia sẻ, giúp đỡ cán bộ, giáo viên trong ngành và những cảnh đời bất hạnh khác, vơi bớt khó khăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
2. Tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn
* Công tác tuyên truyền:
CĐGD các cấp đã tập trung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhà giáo và lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Đảng, Công đoàn các cấp; tuyên truyền Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn (sửa đổi năm 2012); các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Chỉ đạo các cấp Công đoàn và cán bộ, nhà giáo và lao động tích cực hưởng ứng phong trào thực hiện “3 không” (không ma tuý, không cờ bạc, không tai nạn giao thông); tham gia đảm bảo trật tự ATGT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và HIV/AIDS...
Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Dạy tốt, học tốt”, "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” từng bước đạt kết quả tốt.
Triển khai có hiệu chương trình hành động của CĐGD các cấp thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, Nghị quyết Ðại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Nghị quyết Ðại hội công đoàn các cấp.
CĐGD các cấp đã phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt cuộc thi tìm hiểu hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩ Việt Nam và  tuyên truyền về ngày môi trường thế giới, năm an toàn giao thông; phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội...; tổ chức tập huấn về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Luật CBCC, Luật BHXH, BHYT, Luật phòng chống ma tuý, mại dâm, pháp luật về an toàn giao thông. Vận động CBNGLĐ tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng mô hình khu dân cư mẫu.
Công đoàn Giáo dục huyện đã chỉ đạo công đoàn giáo dục các cấp tích cực tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 - 02/9/2014) và 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên. Nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về những giá trị vĩ đại trong tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh kết tinh trong Di chúc của Người; ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất, tấm gương hy sinh quên mình vì nước, vì dân của người anh hùng Lý Tự Trọng và các thế hệ tiền bối đã cống hiến trọn đời cho cách mạng Việt Nam; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, từ đó tạo sự thống nhất về ý chí cách mạng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng bằng các hội nghị, tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, các cuộc thi tìm hiểu, giao lưu gặp mặt, nói chuyện chuyên đề nhằm ôn lại giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong nhân cách sống và tấm gương anh dũng của đồng chí Lý Tự Trọng.
Công đoàn giáo dục các cấp phối hợp với chuyên môn tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình nâng cao trình độ, kỷ năng, nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động giai đoạn 2014-2020; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”, CĐGD các cấp tăng cường phối hợp với chuyên môn trong việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ. Tích cực động viên nhà giáo tham gia các lớp bồi dưỡng thường xuyên, tập huấn,  về chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý giáo dục, quản lý nhà nước... tham gia bố trí, sắp xếp đội ngũ CBNGLĐ hợp lý và phù hợp với thực tiễn địa phương. Cùng với chuyên môn, công đoàn các trường học, đã tham gia vào việc đánh giá, xếp loại giáo viên, Hiệu trưởng, theo Chuẩn Hiệu trưởng, trên cơ sở đó tham mưu, tư vấn cho cơ quan quản lý giáo dục trong việc xác định nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu.
Trong điều kiện kinh phí hạn hẹp, công đoàn các đơn vị đã phối hợp với lãnh đạo các nhà trường, cơ quan giáo dục xây dựng chế độ hỗ trợ, tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ. Trong năm học 2014 - 2015, đã có trên 100% nhà giáo tham gia đào tạo, bồi dưỡng, dự các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ.
* Xây dựng nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ “Đổi mới phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” của ngành:
2.1. Công tác xây dựng nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp:
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40/CT – TW của Ban Bí th­ư và Quyết định 09/QĐ - TTg của Thủ T­ướng Chính Phủ về “Xây dựng nâng cao chất lư­ợng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”, Công đoàn giáo dục các cấp có nhiều sáng kiến, giải pháp tổ chức, vận động nhà giáo và cán bộ quản lý, tích cực tham gia bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao trình độ nh­ư:  Trợ cấp giúp đỡ cho người đi học nâng cao trình độ, tổ chức các chuyên đề, hội thảo về chuyên môn, đổi mới phư­ơng pháp giảng dạy. Công tác chỉ đạo các cuộc thi đã từng bước khắc phục những hiện tượng tiêu cực, nhất là tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp năm học 2014 - 2015 đã có nhiều đổi mới trong quản lý, chỉ đạo, tạo được sự đồng thuận cao trong đội ngũ quản lý và GV, góp phần khơi dậy niềm tin và lòng nhiệt huyết đối với nghề của đông đảo đội ngũ giáo viên. Phong trào tự học, tự bồi d­ưỡng, được các đoàn viên tham gia tích cực và đạt chuẩn trên 99,6%.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, sử dụng đồ dùng dạy học, theo phương pháp dạy học mới cũng được nhiều đoàn viên thực hiện tốt. Nhiều bài viết hay, sắc sảo của cô giáo Phan Thị Thanh Thủy, GV Trường THCS Chu Văn An được đang tải trên báo Thế gới trong ta. Nhiều bài viết trên diễn đàn trên tạp chí TH của thầy giáo Lê Hữu Tân, CV phòng GD&ĐT; cô giáo Đặng thị Thu Hòe Hiệu trưởng trường TH Hương Long; cô giáo Nguyễn Thị Việt Hoa, Hiệu trưởng trường TH phương Mỹ cũng đã được đăng tải.
Phối hợp với chuyên môn cử cán bộ quản lý các đơn vị đi học bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý giáo dục, tính cho đến thời điểm này 96% cán bộ quản lý đều qua lớp bồi dư­ỡng nghiệp vụ quản lý.
2.2. Tham gia xây dựng đổi mới công tác quản lý, xây dựng nội quy, quy chế cơ quan đơn vị:
Công đoàn giáo dục các cấp tham gia có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ từ khâu tuyển dụng, sắp xếp đánh giá, quy hoạch, tạo nguồn, bổ nhiệm nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn đội ngũ trong ngành, đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt Thông tư­, hư­ớng dẫn của các cấp các ngành. Đảm bảo thực hiện tốt 3 công khai (chất lư­ợng đào tạo đội ngũ; điều kiện CSVC; thu chi tài chính), 4 kiểm tra (Phân bổ và sử dụng ngân sách; thu, chi và sử dụng học phí; các khoản thu khác; xây dựng kiên cố hoá tr­ường lớp và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên).
Công đoàn giáo dục các cấp đã tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, nội quy, quy chế đơn vị một cách công khai, dân chủ, minh bạch tài chính tạo được sự đồng thuận cao, góp phần cải thiện thu nhập của nhà giáo và lao động; tích cực thực hiện tốt luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại các đơn vị trư­ờng học. Công tác thu, chi quản lý kinh phí Công đoàn đư­ợc các đơn vị quan tâm chỉ đạo nghiêm túc theo đúng quy định của Nhà nư­ớc và Tổng LĐLĐVN.
3. Vận động tổ chức các nhà giáo và lao động trong ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành
Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được duy trì và thực hiện có hiệu quả. Nét nổi bật trong năm học 2014 - 2015 là: CĐGD các cấp đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp chỉ đạo cụ thể hóa nội dung thi đua, tiêu chí đánh giá, hình thức, định mức khen thưởng cho từng đợt phát động, cho cả quá trình của năm học, các đợt phát động phong trào thi đua dạy giỏi ;xây dựng trường học xanh sạch đẹp ; xây dựng trường chuẩn Quốc gia, lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam  20/11/2014 gắn với tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 - 02/9/2014) và 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng. thực sự có hiệu quả và khơi dậy lòng tinh thân nhiệt huyết,khả năng chuyên môn, sức cống hiến của đông đảo CBNGLĐ trong toàn ngành, nhiều đơn vị đã dành phần thưởng 7 đến 8 triệu đồng thưởng cho  những giáo viên có kết quả cao trong giảng dạy. Tiêu biểu cho các phong trào này: trường THCS Hương Trà; THCS Chu Văn An, THCS Phúc Đồng, TH Hương Trà, Th Hương Xuân, Th Hương Long, Th Phú Gia, TH Hương Lâm, TH Phúc Đồng, TH Gia Phố, TH Hương Vĩnh; MN Hương Trạch, MN hương Đô, Mn Phúc Trạch, MN Bông Sen, MN Hà Linh,MN Hương Giang, Mn hương Thủy…
Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” gắn với Chỉ thị 35, Kết luận 05, Chỉ thị 20 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Quyết định 33, 31 của UBND tỉnh về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội tiếp tục được thực hiện tốt, có hiệu quả thiết thực; nền nếp, kỷ cương dạy và học, quy chế thi cử, đánh giá xếp loại học sinh, Quy chế dân chủ trong trường học và cơ quan giáo dục thực hiện nghiêm túc; tình trạng dạy thêm, học thêm trái với quy định và lạm thu trong các nhà trường được khắc phục kịp thời, được cha mẹ học sinh và xã hội đồng thuận.
  Công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng phát triển sâu rộng, đạt hiệu quả cao. Trong năm học 2014 - 2015, toàn ngành đã huy động được hơn 7 tỷ đồng bằng con đường XHHGD để xây dựng CSVC trường học, trường đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng NTM.
Phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và PTNT, xây dựng NTM được CĐGD các cấp quan tâm chỉ đạo và phối hợp với chuyên môn, tuyên truyền, vận động CBNGLĐ gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương của tỉnh, của ngành, của địa phương về hiến đất, cây cối phục vụ giải phóng mặt bằng, đăng ký chỉ đạo hỗ trợ xây dựng khu văn hóa, khu dân cư mẫu; đoàn viên  đăng ký tự chỉnh trang vườn hộ, nhà cửa, hàng rào xanh, vệ sinh môi trường; quan tâm các mô hình kinh tế của đoàn viên công đoàn để phát huy hiệu quả và có sức lan tỏa lớn.
Tiếp tục cụ thể hóa nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” bằng các tiêu chí cụ thể phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm năm học và tình hình thực tiễn của ngành”, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được đông đảo nhà giáo và lao động trong ngành hưởng ứng thực hiện đạt kết quả cao.
Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo và UBND huyện Phòng và Công đoàn tổ chức tốt hội nghị điển hình tiên tiến năm 5 (2010- 2015). Hội nghị tổng kết năm 5 phòng chống thương tích cho trẻ ở các trường MN.
Thực hiện lời kêu gọi của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” thời gian qua công đoàn giáo dục các cấp đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Vận động cán bộ nhà giáo và lao động tham gia bằng nhiều hình thức như nhắn tin, ủng hộ tiền và hiện vật... Số tiền và tin nhắn ủng hộ của CBNGNLĐ toàn ngành 30.000.000 triệu đồng
Tổ chức thực hiện và triển khai phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường  học thân thiện, học sinh tích cực”:
Phong trào thi đua “Hai tốt” đ­ược duy trì và thực hiện có hiệu quả; nét nổi bật trong năm học: là Công đoàn và chuyên môn phối hợp tổ chức các cuộc thị GV giỏi cấp trường và chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia cấp huyện và cấp tỉnh, qua các cuộc thi cán bộ quản lý trường các nhà trường nhiều đơn vị đã thực sự vào cuộc, cán bộ dự thi nhiệt tình tâm huyết, hình thức tổ thi khách quan và đổi mới bước đầu tạo được niềm trong cán bộ quản lý và GV
Công đoàn ngành đã chỉ đạo các CĐCS chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức các triển khai các đợt thi đua “ Nói lời hay, làm việc tốt”  như phong trào hiến máu tự nguyện, nhiều đon vị làm tốt như đơn vị TH Hương Trạch, TH Truông bát, TH phú Phong,TH Gia Phố, MN Hương trạch,MN Lộc yên, MN Bông Sen, Mn Hương Vĩnh; phong trào “nói không với Bia riệu và bài bạc” Tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học. Các đợt phát động thi đua thực sự đã có hiệu quả, hiện tượng bia riệu trong giờ hành chính, cán bộ giáo viên tham cờ bạc giới mọi hình thức đã được giảm hẵn, hiện tượng nói năng giao tiếp không chuẩn mực của cán bộ GV đã được đẩy lùi, ý thức tự giác, trách nhiệm cao trong công việc của cán bộ GV từng bước được nâng lên,  gia đình CBGV hầu hết đều được công nhận gia đình văn hóa, gia đình hiếu học.
Cuộc vận động dân số kế hoạch hóa gia đình đã có nhiều chuyễn biến tích cực, nhiều đoàn viên đã có nhận thức đúng đắn, không phân biệt nặng nề con trai, con gái, miễn là các cháu được sinh ra thì phải nuôi dạy tử tế. Bên cạnh những tích cực thì cũng con một bộ phận nhỏ vi phạm kế hạch hóa gia đình còn có tư tưởng nặng nề, bảo thủ, thiếu tiến bộ trọng nam khinh nữ. Qua theo dõi năm học 2014- 2015 có 14 đồng chí vị phạm sinh chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình ( sinh từ 3 con trở lên).
4. Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ , xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
Về Công tác tổ chức: Năm học 2014 - 2015 là năm  diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Công đoàn các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng giới thiệu người có uy tín, năng lực vào cấp ủy đồng cấp.
Công đoàn ngành đã hướng dẫn, chỉ đạo, các CĐCS  Phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt hội  nghị CBCNVC và người lao động đầu năm và Đai hội CĐ Cơ sở theo đúng Điều lệ công đoàn Việt Nam.
Sau Đại hội chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn xây dựng quy chế hoạt động, trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, nhằm phát huy được sức mạnh của tổ chức Công đoàn làm đòn seo thúc đẩy chuyên môn.
5. Công tác nữ công
Trong phong trào thi đua của ngành nói chung và hoạt động công đoàn nói riêng, hoạt động nữ công đã có nhiều đóng góp tích cực. Chị em đã vượt qua nhiều khó khăn để vươn lên giảng dạy, công tác tốt, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Các phong trào: "Giỏi việc trường, đảm việc nhà", "Gia đình văn hóa", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với các chuẩn mực của người phụ nữ trong giai đoạn mới đã được tập thể Ban nữ công, các đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng. Qua tìm hiểu thực tế thì hầu hết con cô giáo đều học giỏi, chăm ngoan, học xong phổ thông đều thi đậu vào các trường đại học và cao đẳng, nhiều cháu có việc làm ổn định và thu nhập cao.
Tồn tại: Bên cạnh những ưu điểm nêu trên thì một số chị em còn vi phạm đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện kế hoạch hóa gia đình; trong năm qua ngành ta có nhiều cô sinh con từ thứ 3 trở lên.
6. Hoạt động của Ủy ban kiểm tra, Ban thanh tra Nhân dân
Công tác kiểm tra: Thực hiện chức năng nhiệm vụ của UBKT, thời gian vừa qua UBKT Công đoàn GD huyện đã triển khai hai đợt kiểm tra, ở một số Công đoàn cơ sơ và CDGD huyện về việc thực hiện điều lệ CĐ và tài chính Công đoàn, qua kiểm tra hầu hết các đơn vị đều thực hiện tốt, thu nộp các loại quỹ nhân đạo, từ thiện tương đối kịp thời, đầy đủ, quản lý, sử dụng quỹ Tình nghĩa đảm bảo tính minh bạch, công khai. Chỉ có hai đơn vị nạp chậm, đó là THCS Gia Phố và THCS Hương Lâm.
*.Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:
1. Tồn tại hạn chế:
          Một số công đoàn cơ sở chưa quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Công đoàn đề ra, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn và công đoàn, chất lượng hiệu quả công tác công đoàn chư­a đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của một số đơn vị CĐCS chư­a đầy đủ, kịp thời gây khó khăn trở ngại trong quá trình tổng hợp báo cáo lên công đoàn cấp trên và công tác chỉ đạo của Công đoàn ngành.
2. Nguyên nhân
     Đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đều kiêm nhiệm, thay đổi th­ường xuyên sau một năm học vì phải thực hiện nghĩa vụ chuyên môn. Chế độ phụ cấp cho cán bộ làm công tác công đoàn kiêm nhiệm chư­a tương xứng với sự cống hiến, nhiều đồng chí cán bộ công đoàn chưa thực sự tâm huyết với hoạt động công đoàn.
      Nhận thức của một bộ phận cán bộ công đoàn còn hạn chế, chưa tích cực trong nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn.
       Điều kiện vật chất, kinh phí hoạt động, phương tiện cho hoạt động công đoàn còn khó khăn, còn phụ thuộc vào chuyên môn.
      Một số cán bộ Công đoàn chưa phát huy được tính chủ động trong chỉ đạo hoạt động của CĐCS.
       Đời sống của CBNGLĐ có cải thiện, nh­ưng nhìn chung vẫn thấp, vẫn còn khó khăn, nhất là giáo viên nhân viên ngoài biên chế.
·        Kiến nghị đề xuất:
- Đề nghị hội đồng thi đua của huyện khi đánh giá, bình xét thi đua nên lấy tỷ lệ chung của toàn ngành làm cơ sở, không nên lấy tỷ lệ riêng lẻ tường đơn vị trường học, bởi lấy tỷ lệ riêng lẻ sẻ làm ảnh hưởng phong trào và thiệt thòi cho những CBGV có thành tích cống hiến cho sự nghiệp GD ở những đơn vị chỉ đạo điểm những trường có thành tích cao, nhưng không được vinh danh ghi nhận.
- Trong quản lý chỉ đạo, Đề nghị UBND huyện nên coi GD là ngành nghề nghiệp có tính đặc thù riêng trên cơ sở đó để có cơ chế quản lý, chỉ đạo phù hợp, không nên coi chỉ đạo phòng GD như chỉ đạo các phòng ban khác bởi vì phòng GD là đơn vị trực tiếp quản lý chỉ đạo, 58 đơn vị cơ sở, gần 2.000 CBCNVC, hơn 2 vạn học sinh và các hoạt động của GD đều liên quan mọi tầng lớp nhân dân.
                                                     
                                                          Phần thứ 2
CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 
NĂM HỌC 2015 - 2016
1. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ CBNGNLĐ thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn ngành. Tuyên truyền về  những chủ trương đổi mới của ngành theo tinh thần Nghị quyết 29 - NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó, tập trung tuyên truyền trong đội ngũ CBNGNLĐ nâng cao nhận thức về đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới thi cử, đánh giá kết quả giáo dục; vận động CBNGNLĐ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị năm học 2015 - 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị đa dạng, phong phú nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn; tổ chức Liên hoan " Tiếng hát Giáo viên lần thứ 4" chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 65 năm ngày thành lập CĐGD Việt Nam.
2. Phối hợp chính quyền, chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với CBNGNLĐ và cán bộ công đoàn; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBNGNLĐ; quan tâm công tác vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh môi trường; chủ động và tăng cường tham mưu với các cấp ủy đảng, phối hợp với chuyên môn xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, nhà trường, công sở văn minh, xanh, sạch, đẹp.
3. Công đoàn giáo dục các cấp phối hợp cùng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của nhà trường, đơn vị; kịp thời phản ánh với cấp trên những vướng mắc, bất hợp lý trong quá trình đổi mới của ngành. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục trong thể thao CBNGNLĐ; tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, gắn nội dung các phong trào thi đua và các cuộc vận động với các chủ trương đổi mới của ngành và của công đoàn cấp trên.
4. Công đoàn các cấp phối hợp thủ trưởng đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ, Hội nghị CBCCVC, hội nghị người lao động, xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan đơn vị; nêu cao vai trò của công đoàn trong việc giám sát, phản biện và tham gia quản lý đơn vị, trường học; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động công đoàn, chú trọng bồi dưỡng CBCĐ cơ sở; đẩy mạnh phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Chú trọng bồi dưỡng CBCĐ cơ sở, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý và tổ chức hoạt động; triển khai lập Website của phòng GD&ĐT Hương Khê và chỉ đạo sử dụng hiệu quả.
5. Tiếp tục phối hợp triển khai xây dựng đời sống văn hóa nhà giáo gắn với xây dựng mô hình khu dân cư mẫu, đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa. Chỉ đạo CĐGD các cấp tiếp tục phối hợp với chuyên môn thực hiện các chủ trương của tỉnh, của huyện về giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt quan tâm các xã mà ngành giáo dục nhận đỡ đầu, các xã về đích sớm theo chủ trương của tỉnh, của huyện.
6. Đẩy mạnh công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; phối hợp với Ban VSTBPN hoàn thành các mục tiêu chuẩn bị cho tổng kết Kế hoạch BĐG, hoạt động VSTBPN và tiểu  Đề án 2 về “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học”, giai đoạn 2010-2015; phối hợp với chuyên môn trong việc giới thiệu quy hoạch cán bộ nữ tham gia vào các chức danh lãnh đạo, quản lý; tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với lao động nữ, kế hoạch hóa gia đình.
7. Ủy ban kiểm tra CĐGD các cấp, tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tăng cường kiểm tra toàn diện và kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn, thực hiện Nghị Quyết Đại hội Công đoàn các cấp, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của tổ chức Công đoàn, các quy định, quy chế quản lý sử dụng tài chính.
8. Công đoàn GD các cấp tham gia quản lý chuyên môn cùng cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo thực sự tâm huyết, trách nhiệm với nghề; đóng góp ý kiến vào các chủ trương đổi mới của ngành, đơn vi, nhà trường, chủ động xây dựng, chỉ đạo thực hiện kế hoạch, chương trình công tác năm học 2015- 2016./.
9. Quản lý và sử dụng kinh phí công đoàn đúng mục đích, tránh lãng phí, tăng cường sự ủng hộ của chuyên môn, tận thu các nguồn kinh phí để đảm bảo cho hoạt động công đoàn. Động viên đoàn viên tham gia xây dựng các loại quỹ trong ngành cũng như các đơn vị để tạo điều kiện động viên, chăm lo đời sống đoàn viên, lao động trong ngành.
10. Bồi dưỡng tập huấn CBCĐ theo kế hoạch chỉ đạo của BTV LĐLĐ tỉnh; chú trọng bồi dưỡng CBCĐ mới.
                                                          
Nơi nhận:                                                          
- LĐLĐ huyện;                                                             
- CĐGD Hà Tĩnh;
- Các đơn vị CĐCS trực thuộc;
- Lưu.                                             
 
 
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Hồ Đình Cường
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LĐLĐ HUYỆN HƯƠNG KHÊ
    CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
  
         
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
           
      Hương Khê, ngày 4 tháng 6  năm 2015
 
                 Danh sách xếp loại đơn vị công đoàn năm học 2014-2015
 
TT Đơn vị Danh hiệu thi đua
  Mầm non Số điểm                  danh hiệu
1 MN Hương Trạch  99   - 98,5               VMXS
2 MN Phúc Trạch  98,5- 98                   VMXS
3 MN Phương Điền 94    - 94                    VM
4 MN Hương Trà 98    - 98                    VMXS                   
5 MN Gia Phố 95    - 95                    VMXS
6 MN Hương Vĩnh 98    - 94                    KH                   VPKHHGĐ
7 MN Phú Gia 95    - 94                    VM                   VPKHHGĐ
8 MN Bông Sen 97,5 -97,5                  VMXS
9 MN Hương Giang 92    - 90                     KH                   VPKHHGĐ
10 MN Hương Đô 98    - 98                     VMXS
11 MN Hà Linh 96    - 94                     KH                   VPKHHGĐ
12 MN Lộc Yên 90    - 88                      Khá
13 MN Phương Mỹ 96    -96                       VMXS
14 MN Hòa Hải 96    - 96                      VMXS
15 MN Hương Bình 97    - 96                      VMXS
16 MN Hương Long 95    - 95                      VMXS
17 MN Hương Liên 95    - 95                      VMXS
18 MN Hương Lâm 94    - 94                      VM
 19 MN Hương Xuân 96    - 96                      VMXS
20 MN Phú Phong 97    - 97                      VMXS
21 MN Phúc Đồng 97    - 97                      VMXS
22 MN Hương Thủy 98    - 97                      VMXS
  Tiểu học  
1 TH Hương Lâm 99    - 99                      VMXS
2 TH Hương Liên 91    - 90                       VM                
3 TH Hương Đô 97    - 97                       VMXS
4 TH Phương Điền 87    - 87                       KH                     VPKHHGĐ          
5 TH Phúc Trạch 97    - 94                       KH                      VPKHHGĐ
6 TH Hương Trà 99,5 - 99,5                    VMXS
7 TH Phú Gia 98,5 - 98,5                    VMXS
8 TH Hương Trạch 99    - 99                       VMXS
9 TH Phú Phong 98    - 98                        VMXS
10 TH Lộc Yên 95    - 95                        VMXS
11 TH Hương Xuân 98,5 - 98,5                     VMXS
12 TH Truông Bát 97     - 94                        KH                      VPKHHGĐ
13 TH Hà Linh 96     - 96                        VMXS
14 TH Hương Giang 96     - 96                        VMXS
15 TH Gia Phố 98    - 98                         VMXS
16 TH Hương Vĩnh 99    - 94                          KH                   VPKHHGĐ
17 TH Hương Thủy 95    - 95                          VMXS
18 TH Hương Bình 94    - 94                          KH                   VPKHHGĐ
19 TH  Hòa Hải 95    - 95                          VMXS
20 TH Hương Long 99    – 98,5                       VMXS
21 TH Thị Trẫn 98    - 98                           VMXS
22 TH Phương Mỹ 96    - 96                            VMXS
23 Th Phúc Đồng 98    - 98                            VMXS
  Trung học cơ sở  
1 THCS Hương Lâm           76                            Khá                 VPKHHGĐ        
2 THCS Hà Linh 98    - 94                            KH                  VPKHHGĐ      
3 THCS Phú Gia 95  -   95                            VMXS
4 THCS Hương Giang 96    - 94                            KH                    VPKHHGĐ             
5 THCS Phúc Trạch 97    – 97                           VMXS
6 THCS Hương Trạch 99     - 99                           VMXS
7 THCS Hương Trà 97     - 97                           VMXS
8 THCS Phương Điền 96     - 96                           VMXS
9 THCS Hòa Hải 95     - 95                           VMXS
10 THCS Thị Trấn 95     - 95                           VMXS                 VPKHHGĐ        
11 THCS Chu Văn An 99     - 99                           VMXS
12 THCS Phúc Đồng 97     - 97                           VMXS
13 THCS Gia Phố 95     - 94                           KH                      VPKHHGĐ                      
 
                                                                          TM. BCH CÔNG ĐOÀN
                                                                                   Chủ Tịch
 
 
 
 
                                                                          Hồ Đình Cường
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH

VIDEO CLIP

Loading the player...

MỜI QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT GIÁO DỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 5

Hôm nayHôm nay : 371

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19083

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 779950