Hoạt động 20 photos | 1002 view

Các em HS lớp 5 đang tích cực làm bài

jpg

Giao lưu toán tuổi thơ 2013-2014

Giao lưu toán tuổi thơ 2013-2014

Giao lưu toán tuổi thơ 2013-2014

Giao lưu toán tuổi thơ 2013-2014

Giao lưu toán tuổi thơ 2013-2014

Giải toán

Giao lưu văn hay chữ đẹp cấp tiểu học 2013-2014

Giao lưu văn hay chữ đẹp

jpg

jpg

jpg

Tết người nghèo

Tết người nghèo

Tết người nghèo

Tết người nghèo

Tết người nghèo

Hoạt động ngoài giờ

Hoạt động ngoài giờ
Khai giảng 8 photos | 581 view

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
Bán Trú 5 photos | 237 view

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

Nắng sân trường năm học 2014-2015

Nắng sân trường năm học 2014-2015

Nắng sân trường năm học 2014-2015

Nắng sân trường năm học 2014-2015

Nắng sân trường năm học 2014-2015

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

Tết vì học sinh nghèo 2014-2015

Tết vì học sinh nghèo 2014-2015

Tết vì học sinh nghèo 2014-2015

Các hiệp sĩ " Tấm lòng vàng"

Văn nghệ

Kể chuyện Bác Hồ

Học sinh đạt giải

Học sinh đạt giải nhất

Chúng em kể chuyện Bác Hồ Năm học 2014-2015

Kể chuyện Bác Hồ

Kể chuyện Bác Hồ
Lễ Kỷ niệm 20/11/2014-2015 2 photos | 191 view

Trao huy chương vì sự nghiệp giáo dục

Tập thể GV, các dượng các mự

Chuyên đề Văn hoá nhà trường

Chuyên đề Văn hoá nhà trường

Thắp hương đài liệt sĩ huyện HK

Thắp hương đài liệt sĩ huyện HK

HS quyét don vệ sinh

Thắp hương đài liệt sĩ huyện HK

Thắp hương đài liệt sĩ huyện HK

Thắp hương đài liệt sĩ huyện HK

Thư viện

Học sinh đọc sách tại thư viện

Học sinh đọc sách truyện tại thư viện

Một gốc Thư viện thân thiện

Học sinh đọc sách truyện tại thư viện

Học sinh đọc sách truyện tại thư viện

Đội bóng đá

Đội bóng đá

Đội bóng đá

Đội bóng đá
Về địa chỉ đỏ khối 3 7 photos | 580 view

Dâng hương khu di tích Rộc Cồn

Dâng hương khu di tích Rộc Cồn

jpg

Dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ Huyện HK

Dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ Huyện HK

Quyét dọn tại nghĩa trang liệt sỹ

Quyét dọn tại nghĩa trang liệt sỹ

jpg

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ

ATVSLD-PCCN

ATVSLD-PCCN

ATVSLD-PCCN

Hôi nghị điển hình tiên tiến 2015

Hôi nghị điển hình tiên tiến 2015

Hôi nghị điển hình tiên tiến 2015

Giao lưu tuổi thần tiên NH 2014-2015

Giao lưu tuổi thần tiên NH 2014-2015

Giao lưu tuổi thần tiên NH 2014-2015

Giao lưu tuổi thần tiên NH 2014-2015

Giao lưu tuổi thần tiên NH 2014-2015

QTPN 8/3

QTPN 8/3

QTPN 8/3

Ủng hộ chương trình vòng tay nhân ái

Ủng hộ chương trình vòng tay nhân ái

Ủng hộ chương trình vòng tay nhân ái

Sử dung PPBTNB

Sử dung PPBTNB

Sử dung PPBTNB

Sử dung PPBTNB

Viết thư cho các chú Bộ đội

Viết thư cho các chú Bộ đội

Viết thư cho các chú Bộ đội
Địa chỉ đỏ khối 2 4 photos | 212 view

Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc

Khám sức khỏe định kỳ- NH: 2015-2015

Khám sức khỏe định kỳ- NH: 2015-2015

Khám sức khỏe định kỳ- NH: 2015-2015

Khám sức khỏe định kỳ- NH: 2015-2015
Dân ca ví, giặm 5 photos | 205 view

CLB dân ca ví, giặm 2014-2015

CLB dân ca ví, giặm 2014-2015

CLB dân ca ví, giặm 2014-2015

CLB dân ca ví, giặm 2014-2015

CLB dân ca ví, giặm 2014-2015
Khai giảng năm học 2015-2016 10 photos | 346 view

Khai giảng NH: 2015-2016

Khai giảng năm học 2015-2016

Khai giảng năm học 2015-2016

Khai giảng NH: 2015-2016

Khai giảng NH: 2015-2016

Khai giảng năm học 2015-2016

Khai giảng NH: 2015-2016

Khai giảng năm học 2015-2016

Khai giảng năm học 2015-2016

Khai giảng năm học 2015-2016

ĐHLĐNK 2015-2016

ĐHLĐNK 2015-2016

ĐHLĐNK 2015-2016

ĐHLĐNK 2015-2016

ĐHLĐNK 2015-2016

ĐHLĐNK 2015-2016

ĐHLĐNK 2015-2016

ĐHLĐNK 2015-2016

HNCNVC-CĐ NH: 2015-2016

HNCNVC-CĐ NH: 2015-2016

HNCNVC-CĐ NH: 2015-2016

HNCNVC-CĐ NH: 2015-2016

HNCNVC-CĐ NH: 2015-2016

HNCNVC-CĐ NH: 2015-2016

HNCNVC-CĐ NH: 2015-2016
Trung thu 2015-2016 4 photos | 154 view

Trung thu 2015-2016

Trung thu 2015-2016

Trung thu 2015-2016

Trung thu 2015-2016
Rung chuong vang khối 4-5 5 photos | 156 view

Các em HS lớp 5 đang tích cực làm bài

Chuẩn bị cho buổi giao lưu Rung chuông vàng

HS tập trung làm bài

Niềm vui khi làm bài đúng

Chương trình buổi giao lưu
Lễ kỷ niệm 20/11/2015-2016 17 photos | 386 view

20/11

20/11

20/11

20/11

20/11

20/11

20/11

20/11

20/11

20/11

20/11

20/11

20/11

20/11

20/11

20/11

20/11

Liên hoan: Phụ trách sao giỏi năm 2016

Liên hoan: Phụ trách sao giỏi năm 2016

Liên hoan: Phụ trách sao giỏi năm 2016

Liên hoan: Phụ trách sao giỏi năm 2016

Liên hoan: Phụ trách sao giỏi năm 2016
Lễ kỷ niệm QTPN 8/3/2016 6 photos | 126 view

QTPN 8/3/2016

QTPN 8/3/2016

QTPN 8/3/2016

QTPN 8/3/2016

QTPN 8/3/2016

QTPN 8/3/2016

Hội thi GVCN Giỏi cấp huyện

Hội thi GVCN Giỏi cấp huyện

Hội thi GVCN Giỏi cấp huyện

Gsư Hồ Ngọc Đại về thăm trường Tháng 4/2016

Gsư Hồ Ngọc Đại về thăm trường Tháng 4/2016

Gsư Hồ Ngọc Đại về thăm trường Tháng 4/2016

Gsư Hồ Ngọc Đại về thăm trường Tháng 4/2016

Trường Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn

Trường Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn

Trường Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn

Ngày hội đọc sách năm học 2015-2016

Ngày hội đọc sách năm học 2015-2016

Ngày hội đọc sách năm học 2015-2016

Ngày hội đọc sách năm học 2015-2016

Ngày hội đọc sách năm học 2015-2016

Ngày hội đọc sách năm học 2015-2016

Ngày hội đọc sách năm học 2015-2016

Ngày hội đọc sách năm học 2015-2016

Ngày hội đọc sách năm học 2015-2016

Ngày hội đọc sách năm học 2015-2016
Khai giảng năm học 2016-2017 8 photos | 179 view

Khai giảng năm học 2016-2017

Khai giảng năm học 2016-2017

Khai giảng năm học 2016-2017

Khai giảng năm học 2016-2017

Khai giảng năm học 2016-2017

Khai giảng năm học 2016-2017

Khai giảng năm học 2016-2017

Khai giảng năm học 2016-2017

Hội nghị CB,CC,VC năm học: 2016-2017

Hội nghị CB,CC,VC năm học: 2016-2017

Hội nghị CB,CC,VC năm học: 2016-2017

Hội nghị CB,CC,VC năm học: 2016-2017
bán trú 2016-2017 2 photos | 83 view

bán trú 2016-2017

bán trú 2016-2017
Trung thu 2016-2017 1 photos | 86 view

Trung thu 2016-2017
Hoạt động 20/11/2016 14 photos | 221 view

Hoạt động 20/11/2016

Hoạt động 20/11/2016

Hoạt động 20/11/2016

Hoạt động 20/11/2016

Hoạt động 20/11/2016

Hoạt động 20/11/2016

Hoạt động 20/11/2016

Hoạt động 20/11/2016

Hoạt động 20/11/2016

Hoạt động 20/11/2016

Hoạt động 20/11/2016

Hoạt động 20/11/2016

Hoạt động 20/11/2016

Hoạt động 20/11/2016

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016.

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016.

Giao lưu IOE cấp trường năm học 2016-2017

Giao lưu IOE cấp trường năm học 2016-2017

Giao lưu IOE cấp trường năm học 2016-2017

Khám sức khỏe định kỳ năm học 2016-2017

Khám sức khỏe định kỳ năm học 2016-2017

Thể dục thể thao cấp huyện năm học 2016-2017

Thể dục thể thao cấp huyện năm học 2016-2017

Thể dục thể thao cấp huyện năm học 2016-2017
Múa sạp 2 photos | 77 view

Múa sạp

Múa sạp
Hoạt động 22/12/2016 5 photos | 82 view

Hoạt động 22/12/2016

Hoạt động 22/12/2016

Hoạt động 22/12/2016

Hoạt động 22/12/2016

Hoạt động 22/12/2016
Hoạt động 8/3/2017 7 photos | 136 view

Hoạt động 8/3/2017

Hoạt động 8/3/2017

Hoạt động 8/3/2017

Hoạt động 8/3/2017

Hoạt động 8/3/2017

Hoạt động 8/3/2017

Hoạt động 8/3/2017

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Khai giảng năm học 2017-2018

Khai giảng năm học 2017-2018

Khai giảng năm học 2017-2018

Khai giảng năm học 2017-2018

Khai giảng năm học 2017-2018

Khai giảng năm học 2017-2018

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ: 2017-20120

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ: 2017-20120

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ: 2017-20120

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ: 2017-20120

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ: 2017-20120

Hội nghị CB.CC.VC Năm học 2017-2018

Hội nghị CB.CC.VC Năm học 2017-2018

Hội nghị CB.CC.VC Năm học 2017-2018

Hội nghị CB.CC.VC Năm học 2017-2018

Hội nghị CB.CC.VC Năm học 2017-2018

Đại hội lien đội năm học 2017-2018

Đại hội lien đội năm học 2017-2018

Đại hội lien đội năm học 2017-2018

Đại hội lien đội năm học 2017-2018

Đại hội lien đội năm học 2017-2018
Hội chợ tuổi thơ 2017 11 photos | 55 view

Hội chợ tuổi thơ 2017

Hội chợ tuổi thơ 2017

Hội chợ tuổi thơ 2017

Hội chợ tuổi thơ 2017

Hội chợ tuổi thơ 2017

Hội chợ tuổi thơ 2017

Hội chợ tuổi thơ 2017

Hội chợ tuổi thơ 2017

Hội chợ tuổi thơ 2017

Hội chợ tuổi thơ 2017

Hội chợ tuổi thơ 2017

Cô trò tài năng duyên dáng

Cô trò tài năng duyên dáng

Cô trò tài năng duyên dáng

Cô trò tài năng duyên dáng

Cô trò tài năng duyên dáng

CLB Tiếng Anh

CLB Tiếng Anh

CLB Tiếng Anh

CLB Tiếng Anh

CLB Tiếng Anh

CLB Tiếng Anh

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

Hoạt động trải nghiệm- Chú bộ đội nhí

Hoạt động trải nghiệm- Chú bộ đội nhí

Hoạt động trải nghiệm- Chú bộ đội nhí

Hoạt động trải nghiệm- Chú bộ đội nhí

Hoạt động trải nghiệm- Chú bộ đội nhí

Hoạt động trải nghiệm- Chú bộ đội nhí

Hoạt động trải nghiệm- Chú bộ đội nhí

Hoạt động trải nghiệm- Chú bộ đội nhí

Hoạt động trải nghiệm- Chú bộ đội nhí

Cắt tóc miễn phí ủng hộ HS nghèo

Cắt tóc miễn phí ủng hộ HS nghèo

Cắt tóc miễn phí ủng hộ HS nghèo

Gói bánh chưng-Xuân yêu thương

Gói bánh chưng-Xuân yêu thương

Gói bánh chưng-Xuân yêu thương

Gói bánh chưng-Xuân yêu thương

Gói bánh chưng-Xuân yêu thương

Gói bánh chưng-Xuân yêu thương

Gói bánh chưng-Xuân yêu thương

Gói bánh chưng-Xuân yêu thương

Gói bánh chưng-Xuân yêu thương
 

TIN MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH

VIDEO CLIP

Loading the player...

MỜI QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT GIÁO DỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 27

Hôm nayHôm nay : 338

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15370

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 750709